Minister Schultz voegt 15 wetten ruimtelijke ordening samen

Een nieuwe wet moet beslissingen rond ruimtelijke ordening en de leefomgeving in Nederland eenvoudiger en doelmatiger maken. Deze zogenoemde Omgevingswet vervangt 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en Herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. Lees meer