Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017

Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening van de overheid, heeft Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bij de medeoverheden. Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het (digitale) product. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) hebben opdracht gegeven tot het onderzoek.

Gemeenten
In alle gemeenten zijn 55 producten onderzocht, (31 voor burgers en 24 voor ondernemers). De volgende conclusies zijn getrokken naar aanleiding van analyse op deze producten:

 • De variatie in de digitale volwassenheid tussen gemeenten is groot. Er zijn gemeenten die hoger dan 80% scoren terwijl er ook gemeenten zijn die lager dan 20% scoren.
 • Over het algemeen scoren gemeenten met meer inwoners hoger dan kleinere gemeenten.
 • Binnen de gemeenten scoren burgerproducten met 57,4% hoger dan producten voor ondernemers met 43,8%.
 • Elf van de 55 producten hebben een score hoger dan 80%. Zeven producten scoren 25% of lager.

Provincies
In alle provincies zijn 29 producten onderzocht (10 voor burgers en 19 voor ondernemers). De volgende conclusies zijn getrokken naar aanleiding van analyse op deze producten:

 • De variatie in de digitale volwassenheid tussen de provincies is groot. Het verschil tussen de provincie met de hoogste digitale volwassenheid en de laagste is 44,9%.
 • Binnen de provincies zijn burgerproducten met 52,4% meer digitaal dan producten voor ondernemers met 45,9%. Het verschil bij de provincies is wel kleiner dan bij de gemeenten.
 • Twee producten kennen een score van 100% en zes producten kennen een score hoger dan 80%. Acht producten scoren 25% of lager.
 • De provincies in Noordoost Nederland kennen met een score van 60% – 80% een hogere digitale volwassenheid. De overige provincies zijn met scores van 40%-60% of lager minder digitaal volwassen.

Waterschappen
In alle waterschappen zijn 14 producten onderzocht (7 voor burgers en 7 voor ondernemers). De overige producten van de waterschappen zijn in dit onderzoek niet meegenomen, daar veel waterschap producten specifiek c.q. niet uniform in aanbod zijn. De volgende conclusies zijn getrokken naar aanleiding van analyse op deze producten:

 • De variatie in de digitale volwassenheid tussen waterschappen is groot. Het verschil tussen het waterschap met de hoogste digitale volwassenheid en de laagste is 51,6%.
 • Het verschil in de digitale volwassenheid tussen burger- en ondernemersproducten is met 1,1% licht in het voordeel van de burgerproducten.
 • Acht producten kennen een score hoger dan 80%. Twee producten scoren 25% of lager.
 • De waterschappen in het Oosten van Nederland kennen met een score van 60% – 80% of meer een hogere digitale volwassenheid. Vier waterschappen scoren 40%-60% of lager.

Download rapport Meting aanbod digitale dienstverlening 2017.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons