De unieke positie van overheidsmanagers

Maatschappelijke meerwaarde: de unieke positie van overheidsmanagers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Managers in de publieke sector hebben een unieke verantwoordelijkheid: het gebruik van gemeenschapsgeld en het gezag van de overheid om maatschappelijke meerwaarde te scheppen. Dat roept de nodige vragen op, bijvoorbeeld als het gaat om realisatie en ethiek, stelt de Amerikaanse hoogleraar Mark Moore vast in de lezing op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Moore is hoogleraar non-profit organisaties aan de Kennedy School of Government van de universiteit van Harvard en is de grondlegger van de zogenoemde Public Value Theory. Hij denkt dat overheidsorganisaties hun bestaan en activiteiten alleen kunnen rechtvaardigen als ze doelen nastreven, die de samenleving ten goede komen.

De overheid werkt immers met unieke middelen: belastinggeld en autoriteit. Ze kan een maatregel opleggen en zo nodig uitvoering of naleving daarvan afdwingen. Dat maakt de positie van managers bij de overheid anders dan die van hun collega’s in het bedrijfsleven. Wie met gemeenschapsgeld en staatsgezag werkt, heeft de ethische verantwoordelijkheid om die zo goed mogelijk in te zetten voor het algemeen belang. Lees meer


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons