Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij geleerd van 2020? Over de herwaardering van publieke waarden’ Jack gaf zijn lezing samen met professor Leen Paape. Hoogleraar Corporate Governance bij Nijenrode Business Universiteit. De lezing is een drieluik, gepresenteerd door Jack en Leen per toerbeurt.

Jack Kruf lezing 19 maart 2021.

Oud PRIMO directeur Jack Kruf krijgt Koninklijke onderscheiding

BREDA – Bij zijn afscheidslezing als directeur PRIMO Nederland heeft burgemeester Paul Depla van Breda vrijdag 19 maart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Jack Kruf. Kruf is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jack Kruf heeft zich meer dan twintig jaar ingezet voor het op de kaart zetten van risicomanagement binnen de publieke sector. Dat deed hij zowel in Europa als in Nederland. 

Aan het eind van de lezing roemde burgemeester Depla de inzet van Kruf als een verbindende factor binnen de stad: “Breda is een stad waar verbindingen tot stand worden gebracht, Jack is hier een voorbeeld van. Hij brengt wetenschap en praktijk bij elkaar.” Kruf reageerde verrast en ontroerd op zijn benoeming.

Centraal thema in zijn afscheidslezing van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij geleerd van 2020? Over de herwaardering van publieke waarden’ De lezing was voor de leden van PRIMO te volgen via een livestream. De lezing is hieronder terug te zien.

PRIMO Nederland

Jack Kruf is ‘de founding father’ van PRIMO Europe en is medeoprichter en oud-directeur van PRIMO Nederland. PRIMO ondersteunt zowel Europees als in Nederland haar leden op het gebied van risicomanagement. Dat doet ze door kennisdeling en een breed opgezet onderwijs programma.

Duurzame ontwikkeling en circulaire economie

Frank J. Dietz

Een pleidooi voor systeemdenken in het openbaar bestuur 

Duurzame ontwikkeling en circulaire economie zijn concepten die veel mensen inspireren en in beweging brengen. Dit leidt tot allerlei initiatieven: van duurzame koffie en duurzame stroom tot circulair bouwen en platforms voor het delen van auto’s, gereedschap en huizen. Voor de initiatiefnemers is het onbegrijpelijk dat ‘duurzaam’ en ‘circulair’ nog verre van gemeengoed zijn geworden. Voor de ‘gewone burger’ is het moeilijk te bevatten dat goed werkende producten die in dagelijkse behoeften voorzien, niet goed (genoeg) zouden zijn. En als we dan ‘duurzamer’ en ‘meer circulair’ zouden willen zijn, weten we dan wat we moeten doen? En wat niet?

Op 12 oktober 2018 te Ede uitgesproken door Dr. Frank J. Dietz, hoofd Duurzame Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving, voor het netwerk van PRIMO als de 1e Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing.

Duurzame ontwikkeling en circulaire economie

De concepten duurzame ontwikkeling en circulaire economie zijn verbonden aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de vermindering van de druk op natuur en milieu, de leveringszekerheid van cruciale grondstoffen, de continuïteit van de voedselvoorziening, een gezond financieel stelsel, goede zorg voor ouderen en mensen met een beperking, een toekomstbestendige energievoorziening, en ga zo nog maar even door.

In het navolgende betoog laat ik zien hoe deze concepten ons kunnen helpen al die maatschappelijke uitdagingen om ons heen te begrijpen. Om niet terecht te komen in een beschouwing ‘over alles’, kies ik het steeds meer weerklank vindende concept van de circulaire economie als leidraad voor deze lezing. 

In een eerste verkenning probeer ik zicht te geven op wat een circulaire economie is en voor welke problemen – of zo u wilt voor welke maatschappelijke uitdagingen – een circulaire economie oplossingen biedt. Dat vraagt om een analyse van de samenleving waarvoor ik de bril van het systeemdenken opzet. 

Dat biedt de mogelijkheid om op een vergelijkbare manier als waarop Roelof A.A. Oldeman het functioneren van bossen heeft bestudeerd, het functioneren van de menselijke samenleving te analyseren. Ik beoog daarmee op een wetenschappelijk gefundeerde manier de uitdagingen die toenemende milieuvervuiling, klimaatverandering en afnemende biodiversiteit stellen, te begrijpen. Daarin worden verschijnselen niet (alleen) op basis van min of meer geïsoleerde oorzaak-gevolgketens verklaard, maar als een samenspel van op elkaar reagerende elementen en deelsystemen waarin terugkoppelingen een belangrijke rol spelen. En met een beter begrip van de uitdagingen en de manier waarop de samenleving daarmee tot op heden omgaat, verwacht ik vervolgens aanzetten voor oplossingen voor deze vraagstukken te kunnen aanreiken. 

Daarvoor is het in ieder geval nodig ook de concepten ‘welvaart’ en ‘duurzame ontwikkeling’ te introduceren, omdat deze ons helpen de richting te identificeren waarin de samenleving oplossingen zoekt. Om het eventuele misverstand in de kiem te smoren dat ik daarbij word gedreven door activistische motieven, zal ik ook stil staan bij enkele fundamentele uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de concepten van welvaart en duurzame ontwikkeling. Gewapend met deze inzichten kom ik weer terug bij het fenomeen van de circulaire economie. Leidende vragen zijn dan hoe de circulaire economie er in Nederland eigenlijk uitziet. En als het streven naar een circulaire economie dan zo’n goed idee zou zijn, wat houdt een circulaire economie dan eigenlijk tegen? Vanuit deze vragen zal ik zicht bieden op een aantal belemmeringen waar circulaire initiatieven in Nederland tegen aan lopen. Ik rond af met enkele aanbevelingen voor de overheid.

Eén opmerking vooraf wil ik nog graag maken: Veel van de inhoudelijke inzichten en de grafische figuren in wat komen gaat, ontleen ik aan de mooie samenwerking met vele collega’s van het PBL. Alles wat u niet begrijpt of ronduit onjuist acht, kunt u echter alleen mij aanrekenen.”

 

Origineel gepubliceerd op 21 januari 2019.

Bedwing cognitieve vooringenomenheid

Paape aan adres financials: bedwing cognitieve vooringenomenheid

Leen Paape, professor Corporate Governance en voorzitter van de Nyenrode Corporate Governance Insitute, is een van de zes sprekers tijdens de collegereeks Risk en Compliance die Executive Finance vanaf 12 mei organiseert, samen met Nyenrode Business University. Paape bespreekt onder meer de manier waarop financials hun cognitieve vooringenomenheid kunnen bedwingen en daarmee veelvoorkomende fouten kunnen reduceren. Maar, zo waarschuwt hij alvast, gemakkelijk is het niet. Lees meer

De unieke positie van overheidsmanagers

Maatschappelijke meerwaarde: de unieke positie van overheidsmanagers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Managers in de publieke sector hebben een unieke verantwoordelijkheid: het gebruik van gemeenschapsgeld en het gezag van de overheid om maatschappelijke meerwaarde te scheppen. Dat roept de nodige vragen op, bijvoorbeeld als het gaat om realisatie en ethiek, stelt de Amerikaanse hoogleraar Mark Moore vast in de lezing op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Moore is hoogleraar non-profit organisaties aan de Kennedy School of Government van de universiteit van Harvard en is de grondlegger van de zogenoemde Public Value Theory. Hij denkt dat overheidsorganisaties hun bestaan en activiteiten alleen kunnen rechtvaardigen als ze doelen nastreven, die de samenleving ten goede komen.

De overheid werkt immers met unieke middelen: belastinggeld en autoriteit. Ze kan een maatregel opleggen en zo nodig uitvoering of naleving daarvan afdwingen. Dat maakt de positie van managers bij de overheid anders dan die van hun collega’s in het bedrijfsleven. Wie met gemeenschapsgeld en staatsgezag werkt, heeft de ethische verantwoordelijkheid om die zo goed mogelijk in te zetten voor het algemeen belang. Lees meer

PRIMO Bijeenkomst 12 oktober 2018

Bestuur en directie van PRIMO danken alle deelnemers aan de bijeenkomst in de raadzaal te Ede op 12 oktober 2018. Doel van de bijeenkomst, exclusief voor leden en partners, was om een majeur maatschappelijk vraagstuk te agenderen dat een nauwe verbinding heeft met waardeontwikkeling in het publiek domein én dat een grote opgave is voor de inrichting van de publieke sturing en het publiek risicomanagement. Circulaire Economie is zo’n vraagstuk.

Daarvoor is het format van de Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing ontwikkeld tussen januari 2016 en maart 2018 door Roelof Oldeman en Jack Kruf, met het oogmerk het systeemdenken in het openbaar bestuur te dienen vanuit kennis van natuurlijke ecosystemen.

Dit jaar is de lezing gecombineerd met de uitreiking van de PRIMO Risk Management Award 2018 aan Harrie Scholtens

Veel dank wordt betuigd aan Frank Dietz voor zijn gedegen lezing “Duurzame ontwikkeling en circulaire economie: een pleidooi voor systeemdenken in het openbaar bestuur”. Harrie Scholtens wordt van harte gefeliciteerd met zijn PRIMO Risk Management Award. Velen hebben zich laten inspireren door deze bijeenkomst en hebben ervaren dat het netwerken tijdens de koffie en de lunch vruchtbaar en aangenaam is geweest. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de gemeente Ede voor hun bijzonder gastvrouwschap. De bijeenkomst werd geopend door burgemeester René Verhulst.

Het is de intentie van PRIMO, om met leden en partners de komende jaren publiek risicomanagement een nieuwe impuls te geven. De voor ons liggende opgaven voor publieke sturing zijn immers groot. Daarom is het onze overtuiging dat belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals sociale inclusie, circulaire economie en klimaatadaptatie van regionale beleidsmakers een externe blik en verbindingen met (nieuwe) ketens in de samenleving vergen. Dit vereist doorontwikkeling van het vakmanschap van publiek risicomanagement en inpassing ervan in een meer holistische en dialoog-gerichte architectuur van publieke sturing.

Risk & Resilience Festival: programma compleet!

Het programma van het Risk & Resilience Festival 2018 is compleet! Het is een rijke dis van 97 sprekers, die hun kennis, inzichten en ervaringen met u willen delen.

Het lijkt erop dat alle kennis om de wereld een nieuwe wending te geven op het gebied van risico- en resilience-management aanwezig is op 8 november 2018 op de campus van de Universiteit Twente te Enschede.

Het programma is zeer veelzijdig en biedt voor elk wat wils. U vindt hier een overzicht van alle sprekers met welk onderwerp zij hebben gekozen voor hun presentatie of sessie. Aan de orde komen resilience, strategy, legal & compliancy, technology, finance, human, operations & safety en data.

In het bijzonder attenderen wij u op de keynote speakers op dit festival: Tatiana Filatova (Economics of Climate Change Adaptation), Douglas Orton & Kari O’Grady (Twelve Resilience Leadership Skills in the 2010 Haiti Earthquake) en Ortwin Renn (Strategieën vergroten weerstand organisaties & samenleving).

Voor u een kans om de top in het wetenschappelijk denken op de vraagstukken van klimaatadaptatie, leiderschap bij crises en strategievorming en weerstandsontwikkeling te horen en vooral ook te ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd.

Koop nu uw kaartje voor € 125,00

Stel uw programma samen. Tijdens het Risk & Resilience Festival is er een ruime keuze aan sprekers. Om die reden kunt u uw eigen programma samenstellen voor 8 november. Overzichtelijk, makkelijk en altijd bij de hand via uw mobiel. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons de link om het programma te personaliseren.

 

 • Wat: Risk & Resilience Festival 2018.
 • Thema: High Tech Human Touch.
 • Doel: Op deze dag brengen we onderzoek, kennis, inzichten en ervaringen op het gebied van risk & resilience bij elkaar.
 • Wanneer: 8 november 2018.
 • Waar: Campus Universiteit Twente, Enschede.
 • Organisatie: Universiteit Twente, Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO.

 

 

 

 

 

Tips van Professor Mariëlle Stoelinga

Risk & Resilience Festival: tips Professor Mariëlle Stoelinga

Mariëlle Stoelinga – Professor in IT Risk Management binnen ‘Formal Methods and Tools’ aan de Universiteit Twente en het ‘Department of Software Science’ aan de Radbout Universiteit geeft u inzichten & tips over het thema ‘Data’ op het Risk & Resilience Festival. Zij wordt geïnterviewd door Josca Lansink en Judith Weijgers, B2B Marketeers Online & Content van Professional Learning & Development aan de Universiteit Twente.

Stoelinga: “Toonaangevende wetenschappers en professionals delen de verschillende scenario’s en hun visie op bedreigingen zoals Cybercrime en Klimaatveranderingen.” Zij beveelt u deze twee sprekers aan:

 • Keynote professor Tatiana Filatova
 • Dr. Christin Seifert (interactieve workshop data analytics)

Met wie wil professor Stoelinga een drankje drinken op de netwerkborrel?

 • Fiona van der Burght (Climate data for weather impact)

Over Risk & Resilience Festival Verandering is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Het biedt inzichten hoe we me minder vatbaar voor al die veranderingen worden. 70+ sprekers verdeeld over 8 thema’s.

ticket €125,00 (gratis voor studenten)

Kom 8 november naar de campus van de Universiteit Twente.

The essence of presence

 

Presentatie door Marcel Meijs, gemeentesecretaris Tilburg.

Een gemeentesecretaris is een algemeen directeur (hij leidt de gemeentelijke organisatie), is een dienstverlener (hij verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid) en een strategisch adviseur (hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan).

De gemeentesecretaris werkt in het oog van de orkaan, maar vult zijn aanwezigheid vaak op een uiterst subtiele manier in. Hoe hij dat doet? Marcel Meijs hanteert hiervoor een magische driehoek en zoekt telkens opnieuw naar ’the essence of presence’.

 

 

 

 

 • 1
 • 2

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons