Leerplatform voor raadsleden

Wil je als raadslid meer leren over je rol en je beschikbare instrumenten, of over inhoudelijke onderwerpen die voor jou als raadslid van belang zijn? Op het leerplatform voor raadsleden zijn zeven e-learning modules te vinden die je ondersteunen om een vliegende start te maken als raadslid.

Het leerplatform voor raadsleden is ontwikkeld door de VNG Academie in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.

De volgende modules worden aangeboden. U kunt direct doorklikken naar de verschillende modules vanuit onderstaand overzicht:

Financiën
In de module over financiën leer je als raadslid hoe de geldstromen van inkomsten en uitgaven van de gemeente lopen. Verder leer je over de jaarlijkse cyclus van de begroting, waar je als raadslid invloed kunt uitoefenen en hoe kan worden gestuurd op de financiën.

Omgevingswet
In de basismodule over de Omgevingswet gaan we in op de achtergronden, doelen en uitgangspunten van de Omgevingswet. Daarnaast leer je meer over onderwerpen als participatie en regionale samenwerking bij de Omgevingswet.

Burger- en overheidsparticipatie
Raadsleden die de module over burger- en overheidsparticipatie volgen leren meer over het samenspel tussen gemeente en gemeenschap. Door de module te volgen leer je wat jij als raadslid kunt doen en kom je meer te weten over de raad als verbinder en burger- en overheidsparticipatie.

Regionale samenwerking
In de module over regionale samenwerking leer je als raadslid welke samenwerkingsvormen er zijn, welke spelers betrokken zijn en wat de juridische spelregels en formele instrumenten zijn die de raad kan inzetten. Daarnaast krijg je tips en tricks om toe te passen bij regionale samenwerkingsverbanden, hoe inwoners te betrekken en welke vragen je kunt stellen om samenwerkingsverbanden te evalueren.

Rollen & Instrumenten
In deze module vergroot je je kennis over de instrumenten van de raad, zoals moties, amendementen en het budgetrecht en leer je wanneer je deze instrumenten kunt inzetten als raadslid. Daarnaast leer je meer over de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol, en de verhoudingen tussen college en raad.

Sociaal domein
De module over het sociaal domein gaat in op de transformatie van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Aan bod komen de inhoud van deze wetten, je rol als raadslid hierbij en praktijksituaties die je als raadslid tegen kunt komen. Daarnaast leer je meer over je rol als raadslid bij de onderwerpen toegang, privacy, financiën, toezicht, inkoop en innovatie in het sociaal domein.

Veiligheid
De module over veiligheid schetst het brede veld van veiligheid waar de gemeente mee te maken heeft. In de module komt aan bod wat het integraal veiligheidsplan is, waar jij als raadslid kunt sturen en invloed kunt uitoefenen en wat andere lokale spelers met veiligheidstaken zijn.

 

In samenwerking met: