Leergang ‘Regionale Resilience’

Strategische focus: ‘Samen leren en werken’.

In de afgelopen jaren is de leerbehoefte van onze leden geleidelijk aan in kaart gebracht. PRIMO heeft op basis daarvan een leerprogramma ontwikkeld, waarbij het versterken van kennis en vaardigheden voor goede waarde- en risicomanagement uitgangspunt is. Het investeren in capaciteit, kwaliteit en vermogen van mens en organisatie is een leidend principe, dit om op actuele vraagstukken in te kunnen spelen. Naast persoonlijke ontwikkeling is er veel aandacht voor het versterken van organisatiekracht.

Regionale resilience gaat over het samen leren beoefenen van professioneel publiek risicomanagement. Hoe houd je zicht op de (eigen)doelen van bestuur en management, op de bedoeling van strategie en beleid, adresseer je onzekerheden? Leer je in scenario’s denken? Waar creëer je als leider en manager een cultuur en setting waarin spreken vanuit deskundigheid en inzicht wordt gewaardeerd, waarin fouten maken mag en wordt gezien als een mogelijkheid om te verbeteren en niet leidt tot louter afrekening. Hoe zit je eigenlijk een vergadering voor waarbij alle inzichten ten behoeve van een uiteindelijk succes op tafel moeten komen? Welke krachten spelen daarbij en hoe haal je het maximale uit de groep? Hoe leer je elkaar beter begrijpen, verstaan, op de meritus te beoordelen en te (leren) waarderen?

Regionale resilience bundelt de krachten op regionaal niveau. De deelnemers  komen vanuit diverse organisaties en leren gemeenschappelijk over vraagstukken. Wetenschap, overheid en bedrijfsleven ontmoeten elkaar. Het samen in de schoolbanken versterkt niet alleen het wederzijds begrip voor elkaar, maar leert ook over de grenzen van het eigen vakgebied of organisatie heen te denken, het onbekende te ontdekken, opnieuw verliefd te worden op je eigen vak of op een ander vak, leidt naar meer samenspraak, afstemming en feitelijke samenwerking. Samen leren, ontdekken en werken.

Regionale resilience richt zich nadrukkelijk op het concrete handelingsperspectief binnen majeure vraagstukken en transities. Het bundelt wetenschappelijke kennis met inzicht vanuit de praktijk. De deelnemers leren waar wat te vinden is, kunnen zich verdiepen in de achtergronden en maken kennis met de context van de dynamiek van de transities en de elementen van sturing die hierbij een rol spelen.

Het programma is thans in ontwikkeling in nauwe samenspraak met een aantal van onze leden. Het kent de volgende onderwerpen.

Vraagstukken

 • Klimaatverandering en -adaptatie.
 • Innovatie in energietransitie.
 • Watervraagstukken.
 • Digitale transformatie, cyberveiligheid.
 • Circulaire Economie.
 • Omgevingswet.
 • Sociaal domein 2.0.
 • Ondermijning.
 • Ethiek en moraliteit.

Besturing

 • Publieke waardebereiking als startpunt
 • Risicoanalyse als strategische professie.
 • Stakeholders en hun rollen.
 • Kernprocessen in uw organisatie.
 • Waar doen de belangrijkste risico’s zich voor? Duiding en omvang.
 • Over weerstand, robuustheid en veerkracht.
 • Financieel management en compliancy.

Uniek
Educatie is toegankelijk voor bestuurders, manageners, controllers en experts van organisaties. De focus is het versterken van kennis en deskundigheid van onze leden. Het is uniek omdat het vijf elementen verbindt:

 1. Samenwerking en netwerkvorming, innovatie in allianties en contracten.
 2. Ervaringen met en inzichten in bewezen en werkende aanpakken en besturing.
 3. Gedegen wetenschappelijke kennis (theorie) en gezaghebbende inzichten vanuit praktijk.
 4. Inhoud (maatschappelijk vraagstuk) en besturing.
 5. Cohesie tussen de kracht van de organisatie, de kwaliteit in output van producten en diensten aan de samenleving, én de effecten op de samenhang en resilience van het bestuurde gebied en haar samenleving.

Doelgroep
Op dit moment richten wij ons – in separate leergangen – op de volgende doelgroepen binnen publieke organisaties: de CEO (gemeente, ggd, provincie, veiligheidsregio, omgevingsdienst, waterschap), het management (directieteam, afdelingshoofden, staf), de (concern)controller én de gemeenteraad.

Samenwerking
Leergang Regionale Resilience wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente en in internationale context met St. Thomas University en Malta University.

Locatie
Leergang Regionale Resilience wordt organiseerd per regio, dit om reistijden te beperken en synergie tussen de deelnemers te versterken. Het is immers ‘samen naar school, samen leren en werken’. PRIMO brengt de gezaghebbende kennis naar de regio.

Kosten
De leergang wordt modulair samengesteld. De kosten variëren en zijn afhankelijk van aard, lengte en samenstelling. Maatwerk is mogelijk in overleg.

PRIMO
PRIMO is een kennisinstituut dat haar leden ondersteunt bij de inrichting van haar besturing met als oogmerk het bereiken van waarden, het borgen van de resilience en het mitigeren van risico’s. Zij beschouwt zichzelf als partner, meta-adviseur en bevorderaar van de organisatiekracht van haar leden.

PRIMO is een non-profit organisatie. De opbrengsten van haar producten en diensten worden direct geïnvesteerd in de doorontwikkeling ervan, in het versterken van het netwerk, in kennisdeling en in het stimuleren van good governance in de meest brede zin.

Geïnteresseerd?
Indien u interesse hebtneemt u dan contact op met Esther van Zijp van het bestuurssecretariaat of Jack P. Kruf, directeur.