Krimp of Niet

Advies betreffende demografische ontwikkeling Den Helder Team Deetman/Mans

“In opdracht van het ministerie VROM en op verzoek van de gemeente Den Helder, heeft het Team Deetman/Mans onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken van negatieve demografische ontwikkelingen in Den Helder en de omliggende regio.

De aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek is de dreigende bevolkingskrimp en de afname van de werkgelegenheid in Den Helder. Vraagstukken rondom bevolkingsdaling vragen een gebiedsgerichte aanpak en de nodige bestuurskracht. Er zijn vragen over de bestuurskracht van de stad en de regio. De praktijk van regionale samenwerking is weerbarstig. Er loopt een proces van gemeentelijke herindeling. Een gedeelde visie of een gedeeld toekomstperspectief voor de Kop van Noord-Holland ontbreekt. Partijen slagen er niet in een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen. Den Helder ziet zich geconfronteerd met omvangrijke opgaven en ziet ook belangrijke economische potenties. Zij vraagt daarvoor hulp van buiten (provincie en Rijk).

De gemeente Den Helder heeft richting gegeven aan het onderzoek door de volgende onderzoeksvragen aan het Team Deetman/Mans mee te geven:
1. Hoe houden we het voorzieningenniveau op peil bij doorzetting van de krimp?
2. Hoe vergroten we de bestuurskracht en met welke partijen?
3. In welke aanpak resulteert dit?”

Download Krimp of Niet


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons