Krachtig Bestuur in de praktijk

Bron: Insidean
Auteurs:
Mevr. Dr. A.S. Nagesser, Principal
MSc PhD MBA Dhr. A.V. Rambaran, Instituutleider

Krachtig Bestuur is de synergetische optelsom van Bestuurlijke Macht en Bestuurlijke Moed. Deze begrippen zijn complementair en versterken elkaar. Deze krijgen vorm en inhoud vanuit het Kennis-gebaseerd Samenwerken* (Knowledge-based Collaboration ofwel KBC), dat structuur en samenhang weergeeft voor samenwerken in een kennismaatschappij. Immers, krachtig besturen doet u samen en niet alleen. KBC is een geïntegreerde manier van denken en werken (mentaal proces) waarbij er naar Excellentie gestreefd wordt op basis van gedeelde kansen, gedeelde verantwoordelijkheden en gedeelde voordelen. Het is een mechanisme voor individuen en groepen om samenwerken op elk niveau en in elke willekeurige groepssamenstelling te verbeteren: om als groep zowel snel en zakelijk te kunnen handelen voor excellente uitvoer (Verticaal Samenwerken), en als mens creatief en betrokken te zijn om excellente vernieuwing te realiseren (Horizontaal Samenwerken). KBC stelt ons in staat om sociale innovatie te stimuleren en faalrisico’s te reduceren om tot duurzame prestaties te komen, “het win-win-win denken” (uzelf, de organisatie en de maatschappij).

Inleiding

De huidige economische en sociale veranderingen zoals bezuinigingen, vergrijzing, ontgroening en kleinere woon- en leefgemeenschappen zullen forse consequenties hebben voor de bedrijvigheid, de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau, de woningmarkt en de aard van financiering. Realistische waarneming en erkenning hiervan dat deze veranderingen ons gaan raken, of we nou willen of niet, doet het besef ontstaan dat deze nieuwe vraagstukken, omvangrijk, complex en multidisciplinair van aard zijn. Oplossingsrichtingen hebben een sociale, economische en organisatorische dimensie en bieden uitdagingen om dingen anders te doen en beter te doen op een meer verantwoorde en duurzame wijze. Een vernieuwing in te zetten voor een kansrijke toekomst. Echter, dit vereist wel Krachtig Bestuur van uw kant.

Vanuit het Kennis-gebaseerd Samenwerken (KBC) is de opdracht van Krachtig Bestuur in de praktijk eenvoudig te omschrijven: het streven naar Excellentie met als doel om continu structurele en breed gedragen vernieuwingen te realiseren die in pas lopen met de snel veranderende omgeving. Dit ontvouwt “verborgen” mogelijkheden die u op voorhand niet kunt bedenken of voorstellen, geeft kracht om boven de irrationele angst voor onzekerheid uit te komen, en geeft energie om het gevoel te hebben dat we iets groters nastreven dan onszelf: tot ‘flow’ komen.

De opbrengst hiervan is meer bereiken, meer beleven (bezieling) en meer besparen: win-win-win. Diegenen die dit erkennen en accepteren, kunnen zich nu hierin bewust gaan bekwamen om krachtig te besturen met zowel bestuurlijke macht als bestuurlijke moed. Zij zullen ver komen, koplopers worden én blijven.

Voor diegenen die blijven afwachten en vasthouden aan het bekende, zich blijven richten op “veilige” operationele onderwerpen en de nieuwe vraagstukken buiten de deur proberen te houden, zullen juist meer angst krijgen voor de ongekende onzekerheden (zie context diagram in deel 1), die op ons afkomen, en komen in een neerwaartse spiraal met alle negatieve gevolgen van dien.

Download Krachtig Bestuur in de praktijk