Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

Groenland © PRIMO

Planbureau voor de Leefomgeving.

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht.

In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald.

Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2% [bandbreedte 11-13%]. Daarmee is het EU-doel van 14% niet binnen bereik. De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule [bandbreedte 52-108 PJ]. Het doel van 100 petajoule uit het Energieakkoord wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald.

De kortetermijnraming spitst zich toe op de volgende drie klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020:

  1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25% zijn gereduceerd ten opzichte van 1990 (Urgenda-vonnis);
  2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14% in het bruto eindverbruik in 2020 (EU-doel voor Nederland);
  3. een additionele energiebesparing van 100 petajoule in 2020 op het finale energieverbruik (Energieakkoord 2013).

Download het rapport (PDF, 784 kB)

Naar het nieuwsbericht