Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020

Planbureau voor de Leefomgeving.

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht.

In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald.

Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2% [bandbreedte 11-13%]. Daarmee is het EU-doel van 14% niet binnen bereik. De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule [bandbreedte 52-108 PJ]. Het doel van 100 petajoule uit het Energieakkoord wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald.

De kortetermijnraming spitst zich toe op de volgende drie klimaat- en energiedoelen van Nederland in 2020:

  1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25% zijn gereduceerd ten opzichte van 1990 (Urgenda-vonnis);
  2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14% in het bruto eindverbruik in 2020 (EU-doel voor Nederland);
  3. een additionele energiebesparing van 100 petajoule in 2020 op het finale energieverbruik (Energieakkoord 2013).

Download het rapport (PDF, 784 kB)

Naar het nieuwsbericht

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons