Klimaatverandering

In dit artikel wordt het thema klimaatverandering en de oorzaken, gevolgen en aanpak ervan belicht. Daarmee beoogt de redactie u te attenderen op organisaties en personen die nauw betrokken zijn bij deze verandering en constructief bijdragen aan oplossingen. Het accent ligt daarbij op governance en management van risico’s. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. Voor Nederland is dat een gevoelige snaar, in alle opzichten. Onze publieke waarden lijken op termijn in het geding.

Er is de laatste jaren in de politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke dialoog over klimaatverandering veel ruis geslopen. Wat is waar en wat niet? Rapporten zijn verguisd en door politiek en media weggezet als onvoldoende en onbetrouwbaar. Er zijn voor- en tegenstanders. Ook sfeermakers en zij die bij de feiten blijven. Er is links en rechts, wetenschap en politiek. En er is ongeloof en overtuiging tegelijkertijd, dat we – letterlijk – een dijk van een probleem hebben. Er is vertrouwen in de overheid dat zij met een oplossing zal komen en er is achterdocht en onzekerheid over de slagkracht van de politiek en bestuur. Er zijn organisaties en mensen die handelen en ook… die toezien.

PRIMO staat op het standpunt dat risicomanagement bij klimaatverandering in feite het best kan worden geduid als de hoogste vorm van publieke waarden-management. Immers risico’s worden door ISO gedefinieerd als effecten en – in onze visie – afwijkingen van waarden als veiligheid en geborgenheid. Met klimaatverandering in aantocht komen deze waarden onder druk. Aanpak van het mogelijke probleem – een sterk stijgende zeespiegel met beken en rivieren die hun water niet meer kwijt kunnen – is risicomanagement van de eerste orde. Het is een omvangrijk probleem dat groter is dan wijzelf zijn. Het is de rentmeester in ons die bericht.

Het artikel zal de komende maanden verder groeien. In deze eerste versie belichten wij wat de rijksoverheid signaleert, rapporteert en doet. Ten tweede gaan wij in op de forste stap die de Verenigde Staten van Amerika zet met haar nieuwe plannen. CO2-uitstoot wordt aan geduid als ‘vervuiling’, een milestone in de benadering van dit vraagstuk, vinden wij.

* Dit artikel is gepubliceerd in Quaterna Publica, editie 2015. Voor meer informatie, download textboek (interactief) of pdf.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons