Keteninformatiesysteem Zorg

Het managen van beoogde doelen, daarmee het uitwerken van beleid naar implementatie van processen en verankering in systemen is één van de grootste uitdagingen waar de overheid voor staat. Hier een inkijk in de Regio Gooi & Vechtstreek, die bezig is met de invoering van een keteninformatiesysteem voor gemeenten dat als ondersteuning dient voor het sociaal domein. Het artikel van Nienke Hoek in het Financieel Dagblad met de titel Keteninformatiesysteem koppelt inkoop en toewijzing zorg aan declaraties belicht deze uitdaging. Stelt de vraag wat dit systeem, geduid als  Digitaal Leefplein, de regio tot nu toe heeft opgeleverd. Haar analyse geeft een goede inkijk in de complexiteit ervan.

“Wij hebben ons direct na de invoering van de toewijzingsmodule gericht op de module declaratie van het informatiesysteem. Wij wilden dat de toewijzingen voor zorg die door de gemeenten worden gedaan, matchen met de declaraties die ervan binnenkomen”, vertelt Marco van der Spek-Stikkelorum, regionaal inkoopstrateeg bij de regio Gooi & Vechtstreek. In deze functie houdt hij zich bezig met de dienstverlening van de Participatie-, Jeugdwet en Wmo. “Voor de invoering van het ketensysteem moesten gegevens om de declaraties te controleren uit verschillende systemen worden gehaald. Met alle uitdagingen van dien, want een beschikking is iets anders dan de opdrachtverstrekking. Een beschikking kan leiden tot meerdere opdrachtverstrekkingen bij verschillende zorgaanbieders. Dat maakte het controleren van declaraties tijdrovend en kostbaar.” Lees meer >


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons