Kabinet erkent fouten in jeugdzorg en wijzigt stelsel

Anne-Martijn van der Kaaden en Pim van den Dool

Het kabinet erkent dat te veel kinderen niet op tijd hulp krijgen. Maar het zou ‘te ver gaan’ om te zeggen dat de decentralisatie is mislukt. Het kabinet grijpt in bij de jeugdzorg. Ruim vier jaar nadat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering aan de gemeenten werd overgedragen, ziet het Rijk zich genoodzaakt om het jeugdzorgstelsel opnieuw te herzien. Lees meer