Jan Gutteling krijgt prijs Verrijkte Publicatie 2011

De prijs
De prijs voor de Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 is toegekend aan onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente). Op advies van de Klankbordgroep Verrijkte Publicaties verdient sociaal psycholoog en auteur van de Verrijkte Publicatie Geen Paniek!; Risicocommunicatie door de ogen van de burger  de prijs.  In de eerste plaats omdat hij zijn onderzoek online beschikbaar heeft gemaakt in betekenisvolle samenhang met ander materiaal. Je ziet in één oogopslag dat wetenschappelijk onderzoek naar waterveiligheid en de mening van burgers hebben geleid tot beleidsaanbevelingen. De traditionele statische wetenschappelijke publicatie is zo ook beschikbaar in een dynamische wetenschappelijke communicatievorm waarin gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van internet. De prijs werd uitgereikt tijdens de SURF Onderzoeksdag  op 9 februari  j.l. in MediaPlaza te Utrecht.

Informatie online
De Verrijkte Publicatie toont verschillende soorten informatie online in betekenisvolle relatie. Zo zijn ook de verslagen van enquêteresultaten zichtbaar. Gutteling heeft gebruik gemaakt van de ESCAPE editor  in combinatie met de visualisatietool InContext . Dit maakt het mogelijk alle onderdelen van de Verrijkte Publicatie dynamisch te presenteren. Ook wordt de samenhang tussen de verschillende onderdelen overzichtelijk getoond. Deze twee tools zijn niet disciplinespecifiek, waarmee het te gebruiken is voor de gehele wetenschap.Maatschappelijk belang
De klankbordgroep vindt deze Verrijkte Publicatie extra bijzonder omdat het  maatschappelijk belang wordt gediend,  namelijk het inzichtelijk maken van het onderzoek naar waterveiligheid. Burgers die hebben bijgedragen aan dit onderzoek kunnen bovendien zelf de onderzoeksdata inzien.

 

Onderzoeker Jan Gutteling (Universiteit Twente) ontvangt de prijs voor Verrijkte Publicatie van het jaar 2011 (foto: Monique Kooijmans)


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons