Jack Kruf

Inleiding

Jack Kruf is Hon. Founding President PRIMO Europe en is oprichter en tevens eerste voorzitter van PRIMO Nederland. Van 1 juli 2017 tot en met 1 september 2020 was hij directeur van PRIMO Nederland met als opdracht een portflio van producten en diensten voor de leden te ontwikkelen en het netwerk van de vereniging te versterken. Op 28 augustus verleende het bestuur van de vereniging hem decharge met als unaniem standpunt: missie geslaagd.

PRIMO is een non-profit organisatie die zich richt op goede besturing van het publieke domein van burger, bedrijf, samenleving en natuur. Jack studeerde cum laude af aan Wageningen University in de studierichtingen bosecologie, sociale psychologie en bedrijfskunde. Hij volgde diverse opleidingen aanonder meer Harvard University (PredictionX: Lost Without Longitude), Darden Institute (Design Thinking for Innovation),University of Pennsylvania (Designing Cities) en Katholieke Universiteir Leuven (Sustainable Development Goals).

Jack is medeoprichter van de idee PRIMO – public risk management organisation – te Straatsburg op 1 april 2005 als vertegenwoordiger van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) in de Executive Committee van Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe (de Europese Vereniging van Gemeentescretarissen) UDITE. Hij is Hon. Founding President van de internationale vereniging zonder winstoogmerk PRIMO Europe te Brussel op 7 december 2007 en mede-oprichter van PRIMO Nederland te Den Haag op 6 oktober 2006 in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Gemeentesecretarissen, dit met ondersteuning van BNG Bank.

Waarden

De drijvende waarde van Jack Kruf is om te komen tot een rechtvaardige en effectieve vorm van publieke besturing en management. De systeemwereld van politiek, wetenschap, bestuur en management dienen in zijn ogen daarbij verbonden zijn met de leefwereld van mens en natuur, willen zij effectief kunnen zijn. De marges om hiermee te sjoemelen zijn er in zijn ogen niet.

Van zijn ouders heeft hij geleerd dat collectief geld – dus dat van burgers in de vorm van belastingen – effectief moet worden besteed, dat zorgvuldigheid een groot goed is, dat respect voor de ander en voor de natuur de basis, dat de kortste weg tussen twee punten toch echt een rechte lijn is (doelgericht). Vanuit zijn functies in en voor het publieke domein van de stad is de effectieve besteding van belastinggeld één van zijn motivaties  om de publieke sturing aan te scherpen. Het grensvlak van politieke c.q. bestuurlijke ambitie, wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk van uitvoering en levering van diensten aan burger en samenleving is een spannende. Hij voerde als predident de tagline in voor PRIMO in Europa: ‘We care about good governance’.

Opvoeding

Zijn dubbele religieuze opvoeding, katholiek én protestant, gaven hem het inzicht in de zienswijzen van twee werelden. Op de middelbare school heeft hij zich daarnaast verdiept in het humanisme. De driedubbele focus leidde tot een brede en genuanceerde blik op natuur, mens en samenleving. Jack Kruf heeft het aangeleerde vermogen om perspectieven vanuit andere contexten en overtuigingen te begrijpen, te waarderen en in te passen in besluitvorming.

Studie

Na de middelbare school heeft hij aan Wageningen University zich verdiept in de werking van bosecosystemen, de menselijke waarneming en de kunst van het management. Hij is cum laude afgestuurd. Het leidde tot, zoals hij zelf zegt, het begin van een inzicht hoe met hun biodiversiteit, habitats, niches, soorten en lagen natuurlijke ecosystemen in elkaar zitten. Maar ook waar zij kwetsbaar zijn en het eigen vermogen missen tot herstel, als zij uit het lood worden geslagen om wat voor reden dan ook. Markant is dat hij een klassieke pianoleiding heeft afgerond (cum laude) en dat hij was voorbestemd om naar het conservatorium te gaan, ware het niet dat het rapport in 1972 van de Club van Rome zijn pad kruiste en de koers richting Wageningen werd verlegd.

Jack Kruf maakte kennis met de exacte wetenschappen, met name wiskunde, organische en fysische chemie, biologie, plantenmorfologie en geo(morfo)logie voor wat betreft de natuurlijke ecosystemen en met wetenschappen als sociale psychologie (een fusie tussen stedelijke architectuur en psychologie), antropologie, filosofie en de empirische geesteswetenschappen voor wat betreft de menselijke waarneming.

Met management maakte hij voor het eerst kennis in de uitgestrekte boswachterijen van het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland en in de Zwitserse Jura. Hoe natuur te respecteren en te beschermen, that was the question. Hij heeft tijdens zijn studie ook een jaar lang in een team van bosarbeiders mogen werken met machines en complexe logistiek op de steile hellingen van de gebergten. Eén van zijn diepste ervaringen waar mens en natuur elkaar wel en niet kunnen vinden.

Voor informatie zie ook bestuurdersonline en ondernemerslijst.