ISO 9001:2015

De herziening van ISO 9001:2015 introduceert een nieuwe structuur met 10 hoofdstukken en veel nieuwe eisen en termen. Gebruikers van de norm moeten er dus rekening mee houden dat waarschijnlijk aanpassingen nodig zijn in hun kwaliteitsmanagementsysteem. In september is de nieuwe editie gepubliceerd.

Wereldwijd hebben gebruikers lang uitgekeken naar deze nieuwe normen, omdat zij een impuls zullen geven aan bijdetijds kwaliteitsmanagement.

Er is bovendien een High Level Structure – een koepelmodel – toegevoegd, om managementsysteemnormen goed op elkaar af te stemmen en eenvoudig te integreren. Ook ISO 31000 Risicomanagement is nu gekoppeld in deze structuur.  Met deze nieuwe benadering door ISO zijn kwaliteitsmanagement en risicomanagement nu logisch aan elkaar gekoppeld.

ISO 9001 specificeert nu de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die:

  1. moet aantonen dat zij in staat is om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
  2. zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en aan eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Alle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om toepasbaar te zijn op elke organisatie, ongeacht haar type of omvang of de producten en diensten die zij levert.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons