ISO 31000 raamwerk voor risk management

Bron: ZBC Kennisbank

Eind 2009 is de nieuwe norm voor risk management ofwel risicomanagement gepubliceerd, ISO 31000. , ISO 31000 biedt enerzijds een algemeen kader voor organisaties die risk management in de meeste brede zin in de praktijk willen brengen, anderzijds dient het als paraplu voor allerlei sector- en onderwerpspecifieke ISO-normen op het gebied van risk management. ISO 31000 is primair een raamwerk en certificatie op deze norm is niet mogelijk. In dit artikel geven we een blanco beschrijving van de norm, die ieder op zijn eigen wijze kan en mag interpreteren.

Risk management is onderdeel van allerlei managementsystemen die organisaties al dan niet formeel hanteren. Vaak zijn die managementsystemen eilandjes in de organisatie, waarbij meestal slechts ISO 9001 voor kwaliteit echt impact heeft op de gehele organisatie. Om te komen tot integratie van de verschillende managementsystemen was een raamwerk voor risk management zeer gewenst. Dat wij niet onverdeeld gelukkig zijn met de diverse keuzes die zijn gemaakt, beschrijven we in het artikel ‘Valkuilen van ISO 31000 voor risk management’. In dit artikel beperken we ons tot een weergave, waarbij we de Nederlandse vertegenwoordiger in de werkgroep, Dick Hortensius, tevens medewerker van het NEN, veelvuldig zullen citeren.

Lees gehele artikel ‘ISO 31000 raamwerk voor risk management’


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons