Is de controller wel een goede risicomanager?

Eelco Schnezler, Practice Leader Business Risk Consulting Marsh
Robert ’t Hart, Senior Risk Consultant Marsh.
Bron: ControllersMagazine, september 2006

Worstelen met risicomanagement
Risicomanagement is vaak een verantwoordelijkheid van de controller. Maar ondanks de externe druk op ondernemingen, komt er in de praktijk nog maar weinig van terecht. Waarom wil risicomanagement (nog) niet slagen?

Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete wijze risico’s in kaart te brengen, te evalueren en beter te beheersen. Daarom is risicomanagement een prima middel voor het vergroten van de voorspelbaarheid en het beperken van de volatiliteit in cash flow. Veel ondernemingen hebben de afgelopen jaren een grote inspanning geleverd op het vlak van risicomanagement. Die inspanning is niet alleen ingegeven door de corporate governance spelregels op het vlak van risicomanagement. Vaak heeft het management zelf een toenemende behoefte aan meer transparantie en aan minder verrassingen.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code schreef in december 2005 een rapport over de naleving van de Nederlandse corporate governance code. In het rapport constateerde zij dat het onder- deel risicobeheersings- en controlesystemen behoort tot de categorie veelvuldig uitgelegde maar niet-nageleefde bepalingen. Risicomanagement blijkt niet eenvoudig, veel ondernemingen worstelen met de implementatie ervan. De oorzaak? Risicomanagement behoort veelal tot een van de verantwoorde- lijkheden van de controller van de onderneming. Hierdoor bestaat de kans dat er te veel met een internal audit bril naar risicomanagement wordt gekeken.

Download artikel


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons