Irritaties tussen gemeenten en overheidsaccountants

Dirk de Groot. 

Gebreken in de interne beheersing waren ruim honderd  jaar geleden reden om de eerste gemeentelijke accountantsdienst op te richten. Tegenwoordig zorgen een gemis aan deskundigheid, de prijs en eisen van toezichthouders voor toenemende irritaties over de accountant. De sleutel ligt bij gemeenten zelf. Lees meer