Innovatie in het sociaal domein

Van transitie naar transformatie

Bron: WagenaarHoes

De transitie is een feit: de drie grote decentralisaties zijn formeel klaar. Maar dat is pas het begin.
De transformatie die nodig is in het sociaal domein moet nog plaatsvinden. Op het KING-jaarcongres verzorgde WagenaarHoes de workshop Van transitie naar transformatie: effectief sturen op innovatie in en buiten de gemeentelijke organisatie.

De workshop was erop gericht om door middel van een kleine simulatie zicht te krijgen op de rol van de gemeentesecretaris in de veranderende omstandigheden in het sociaal domein. Het samenspel van wat lokaal en bovenlokaal is georganiseerd bepaalt de effectiviteit èn de risico’s voor gemeenten. Om daarop te sturen is goed zicht op het geheel nodig.

Politieke risico’s in het sociaal domein

De aanwezige gemeentesecretarissen realiseerden zich dat er voor hen een forse opgave ligt. Dat bleek niet voor iedere deelnemer vanzelfsprekend. Een aantal deelnemers, niet-gemeentesecretaris, veronderstelden dat die rol elders belegd moest worden. De decentralisaties vragen een aangepaste gemeentelijke en regionale organisatie. Daar was iedereen het over eens. De politieke risico’s zijn groot. Wethouders zullen eventuele knelpunten graag voorkomen hebben, en zeker snel opgelost willen hebben. Om nog maar te zwijgen over de eventuele extra (te voorkomen) kosten.

Effectief sturen op innovatie in en buiten de gemeentelijke organisatie

Gemeentesecretarissen zouden, zo meenden ze zelf, moeten toezien op en zo nodig zorgen voor voldoende samenhangend organiserend vermogen in de regio. Dat vraagt zeker ook om een daarop toegespitste informatievoorziening. Dat zich problemen zullen gaan voordoen is onvermijdelijk. Waar het om gaat is te zorgen dat je snel weet wat er aan de hand is, en wat gedaan moet worden om het incident, en het eventueel achterliggende organisatievraagstuk, op te lossen. Daarvoor moet in veel regio’s nog wel wat gebeuren.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons