Innovatie in het sociaal domein

Van transitie naar transformatie

Bron: WagenaarHoes

De transitie is een feit: de drie grote decentralisaties zijn formeel klaar. Maar dat is pas het begin.
De transformatie die nodig is in het sociaal domein moet nog plaatsvinden. Op het KING-jaarcongres verzorgde WagenaarHoes de workshop Van transitie naar transformatie: effectief sturen op innovatie in en buiten de gemeentelijke organisatie.

De workshop was erop gericht om door middel van een kleine simulatie zicht te krijgen op de rol van de gemeentesecretaris in de veranderende omstandigheden in het sociaal domein. Het samenspel van wat lokaal en bovenlokaal is georganiseerd bepaalt de effectiviteit èn de risico’s voor gemeenten. Om daarop te sturen is goed zicht op het geheel nodig.

Politieke risico’s in het sociaal domein

De aanwezige gemeentesecretarissen realiseerden zich dat er voor hen een forse opgave ligt. Dat bleek niet voor iedere deelnemer vanzelfsprekend. Een aantal deelnemers, niet-gemeentesecretaris, veronderstelden dat die rol elders belegd moest worden. De decentralisaties vragen een aangepaste gemeentelijke en regionale organisatie. Daar was iedereen het over eens. De politieke risico’s zijn groot. Wethouders zullen eventuele knelpunten graag voorkomen hebben, en zeker snel opgelost willen hebben. Om nog maar te zwijgen over de eventuele extra (te voorkomen) kosten.

Effectief sturen op innovatie in en buiten de gemeentelijke organisatie

Gemeentesecretarissen zouden, zo meenden ze zelf, moeten toezien op en zo nodig zorgen voor voldoende samenhangend organiserend vermogen in de regio. Dat vraagt zeker ook om een daarop toegespitste informatievoorziening. Dat zich problemen zullen gaan voordoen is onvermijdelijk. Waar het om gaat is te zorgen dat je snel weet wat er aan de hand is, en wat gedaan moet worden om het incident, en het eventueel achterliggende organisatievraagstuk, op te lossen. Daarvoor moet in veel regio’s nog wel wat gebeuren.


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
redactie
1 februari 2015

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons