Informatie Strategie Nationale Veiligheid

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Wat is de strategie nationale veiligheid?

Met de strategie nationale veiligheid legt de overheid verschillende typen rampen of crises langs eenzelfde meetlat. Zij kijkt daarbij naar de waarschijnlijkheid dat een bepaalde crisis zich zal voordoen, hoe groot de impact van de crisis is als deze zich voordoet en wat daar aan te doen is. In andere woorden: “Wat komt er op Nederland af, hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen?”. Door jaarlijks verschillende scenario’s te beoordelen op kans en effect krijgt de overheid steeds beter zicht op risico’sen kan ze gerichter bepalen waar prioriteiten gesteld moeten worden ten aanzien van de inzet van mensen en middelen. De strategie nationale veiligheid is het instrument waarmee de overheid aan risicomanagement doet.”

Download Factsheet Strategie Nationale Veiligheid


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons