Flexibiliteit en rechtszekerheid in de waterschapsverordening

Implementatie van de Omgevingswet: Flexibiliteit en rechtszekerheid in de waterschapsverordening

N. Kamroun, LL.M en M.L.P. Groenleer (2018) Milieu en Recht, 45(10), 704-711

1. Inleiding

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, bundelt verschillende omgevingsrechtelijke wet- en regelgeving. Naast de integratie van wetten, is de wet er tevens op gericht meer flexibiliteit aan burgers, bedrijven en bestuursorganen te bieden.

Burgers en bedrijven krijgen meer ruimte bij het maken van keuzes over de wijze waarop zij activiteiten in de fysieke leefomgeving uitvoeren en bestuursorganen krijgen meer ruimte om zelf invulling te geven aan de regels die zij stellen. Die flexibiliteit is een antwoord op de steeds complexere opgaven in de fysieke leefomgeving. Lees meer


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons