HR3: een sterrenteam in design thinking

Het HR3 sterrenteam

Jack Kruf

PRIMO verzorgt – exclusief voor haar leden – trainingen en classes op het gebied van publieke waarden en risico’s. De focus daarin is om de deelnemers vanzelfsprekend wegwijs te maken in de wereld van raamwerken, methoden, technieken en instrumenten. Maar veel meer nog is de inzet om de deelnemers vanuit eigen kracht te laten werken in het bewustzijn om waarden, doelen, performance en resultaat centraal te stellen met oog voor de weg ernaar toe (lees: besturing, governance).

PRIMO hanteert daarbij de definitie van ‘risico’ zoals geformuleerd door Professor Ortwin Renn, omdat zij niet alleen glashelder is en maar ook voor iedereen te begrijpen: “een risico is een mogelijke schade aan iets waar wij waarde aan hechten”. In ons geval zijn dat publieke waarden en de goede besturing op weg ernaar toe, zoals vastgelegd en besloten in missies, plannen en projecten in het publieke domein.

Wat werkt beter tijdens een training dan concrete vraagstukken te analyseren en deze te voorzien van nieuwe kracht of impuls. PRIMO hanteert daarbij de eenvoud en kracht van fundamentele navigatie- en designprincipes en pleit voor de inzet van de eigen authenticiteit van mensen. Met methoden die zowel de linker als de rechter hersenhelft in werking zetten, niet dogmatisch zijn, die niet het pad van de kansberekening en haar software opgaat (kans * impact, Monte Carlo et cetera) maar eigen kracht, creativiteit en scheppend vermogen, én de kracht van ontwerpen en het maken centraal stelt. Een aanpak die uitgaat wat wel bekend is en waarvan bekend is wat werkt en wat niet. Onzekerheden zijn er altijd, maar veel is wel bekend. Dat stellen wij centraal.

In dit geval valt de class binnen een reeks van 21, die zij verzorgt voor adviseurs en trainees van BMC (lid van PRIMO). En was er een momentum. Met behulp van de methode design thinking (Darden Institute, geïnspireerd en opgeleid door Professor Jeanne Liedtka) werd de kernconclusie van een recent majeur rekenkamerrapport op tafel gelegd. In dit rapport is de kwaliteit van de inrichting en de daadwerkelijke toepassing van (vastgesteld) risicomanagement in brede zin geduid als oorzaak van de overschrijdingen van vele, vele tientallen miljoenen euro’s gemarkeerd.

Het team ging aan de slag om te komen tot een HRM-aanpak die de noodzaak van een gewenste bestuurlijke en ambtelijke cultuurverandering in haar essentie zou adresseren. In 3 uur tijd kwam dit sterrenteam met markante en realistische voorstellen voor een heroriëntatie van de betreffende organisatie. Out of the box, doordacht, spontaan en met open vizier. Een werkelijk brilliant en concreet voorstel. Meer nog dan dat. De foto zegt genoeg. Dit sterrenteam HR3 bestaat uit Caelly, Edo, Lisa, Olga, Shannon, Simke, Tjeerd en Wouter en werd voor deze training aangevuld met de adviseurs Anna, Jop en Roos.

What wows? What works? Het was mij werkelijk een eer om met jullie – dit sterrenteam in design thinking – te hebben mogen werken.