Het risico van de Wet Veiligheidsregio’s

Auteur: Harry ter Braak, WagenaarHoes

Namens PRIMO Nederland heeft Harry ter Braak op het seminar Wet Veiligheidsregio’s een presentatie gegeven over de verhoogde risico’s die de invoering van de wet veiligheidsregio’s met zich meebrengt. Dit seminar werd op 30 september gehouden in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag.

Volgens Ter Braak biedt de wet, die op 1 oktober 2010 in werking treedt, vooral een goede oplossing voor veiligheidsrisico’s op regionaal niveau (grootschalige rampen en calamiteiten, georganiseerde criminaliteit, infrastructurele en maatschappelijke knelpunten). Kanttekening bij deze wet is dat deze risico’s slechts 5% van de veiligheidsproblematiek omvatten. Het gevaar van deze wet is dan ook dat de lokale risico’s (= 95%) onderbelicht worden. Dus ondanks dat de Wet een goede oplossing biedt voor een klein deel van de veiligheidsrisico’s, creëert deze oplossing nieuwe problemen op lokaal niveau. Zo komt onder meer het integraal veiligheidsbeleid buiten direct bereik van de gemeenten, met als mogelijke risico een mindere integrale veiligheidsaanpak.

Het advies van Ter Braak is om als gemeenten een goede balans te organiseren tussen het managen van risico’s op lokaal en regionaal niveau en daar passende strategische keuzes te maken. Dit vraagt om een goede afstemming tussen de betrokken partijen over de verschillende aspecten van veiligheid, die op de diverse niveaus georganiseerd en/of gestuurd worden. Regionale organisaties en gemeenten zullen de ruimte moeten organiseren in hun agenda’s om de risico’s op het lokale niveau te voorzien en hanteren. Zijn eindstatement was dat goed risicomanagement dansen op schalen is!

Wet Veiligheidsregio’s: lees meer >


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
redactie
28 oktober 2010

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons