Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen begint vorm te krijgen

Bron: NEN

Van 8 t/m 12 juli 2019 vond de tweede vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n veertig experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij UNIDO in Wenen. Tijdens deze week zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een eerste conceptversie van de herziene HLS en bijbehorende richtsnoeren.

Eerder dit jaar vond in Atlanta de kick-off vergadering plaats. Na Atlanta zijn taakgroepen ingesteld die naar specifieke onderwerpen hebben gekeken op basis van de input die is verzameld onder gebruikers en opstellers van ISO-managementsysteemnormen. In Wenen hebben deze taakgroepen verslag gedaan met hun bevindingen en aanbevelingen. Het gaat dan om ‘management of change’; ‘organizational knowledge’; ‘incident, (non)conformity & (non)compliance’; ‘emergency preparedness’; ‘outsourcing’; en ‘leadership, governance & culture’.

Risico
Een ander belangrijk onderwerp tijdens de vergadering in Wenen betrof de definitie van ‘risico’. In de huidige HLS is een andere definitie opgenomen dan in ISO 31000:2018, Risicomanagement – Richtlijnen. Vooraf aan Wenen is een consultatie uitgevoerd om een beter beeld te krijgen hoe sectoren, disciplines en landen tegen de definitie aankijken. Uit deze consultatie bleek dat de zienswijzen verschillend zijn. Een mogelijke oplossingsrichting voor de impasse is om geen definitie van risico in de HLS op te nemen. Dit vereist dan wel duidelijke richtsnoeren om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan definities van risico. Een taakgroep gaat deze oplossingsrichting verder uitwerken.

Lees meer


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons