Handboek voor Strategisch Crisismanagement

Arjen Boin & Werner Overdijk | The Crisis University Press

Het Handboek voor Strategisch Crisismanagement legt uit wat strategisch crisismanagement inhoudt, wat van bestuurders en managers wordt verwacht tijdens een crisis, en hoe zij het best worden ondersteund. Het biedt een stappenplan voor crisispreparatie en respons. Het bevat handige suggesties (en checklists) voor de ondersteuners van het strategisch niveau.
“Crises komen onverwacht, zijn moeilijk te beheersen en kunnen grote schade veroorzaken. Een goede voorbereiding op dergelijke verstoringen is daarom noodzakelijk. Een goede voorbereiding begint met het in beeld brengen van kwetsbaarheden en het actief op zoek gaan naar mogelijke verstoringen. Naast operationele plannen is er aandacht voor het strategisch niveau. Strategische besluitvormingsgroepen moeten worden voorbereid op hun rol. Support teams moeten worden getraind zodat zij het strategische crisisteam van de juiste informatie en adviezen kunnen voorzien.

De principes van effectief crisismanagement komen ook in “het gewone” van pas. Het besef dat kleine incidenten of missers grote gevolgen kunnen hebben, maakt deze organisaties alert. Een crisis legt kwetsbaarheden bloot en maakt noodzakelijke veranderingen mogelijk.” (citaat van Crisisplan)


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
Redactie
7 februari 2020

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons