Handboek voor Strategisch Crisismanagement

Arjen Boin & Werner Overdijk | The Crisis University Press

Het Handboek voor Strategisch Crisismanagement legt uit wat strategisch crisismanagement inhoudt, wat van bestuurders en managers wordt verwacht tijdens een crisis, en hoe zij het best worden ondersteund. Het biedt een stappenplan voor crisispreparatie en respons. Het bevat handige suggesties (en checklists) voor de ondersteuners van het strategisch niveau.
“Crises komen onverwacht, zijn moeilijk te beheersen en kunnen grote schade veroorzaken. Een goede voorbereiding op dergelijke verstoringen is daarom noodzakelijk. Een goede voorbereiding begint met het in beeld brengen van kwetsbaarheden en het actief op zoek gaan naar mogelijke verstoringen. Naast operationele plannen is er aandacht voor het strategisch niveau. Strategische besluitvormingsgroepen moeten worden voorbereid op hun rol. Support teams moeten worden getraind zodat zij het strategische crisisteam van de juiste informatie en adviezen kunnen voorzien.

De principes van effectief crisismanagement komen ook in “het gewone” van pas. Het besef dat kleine incidenten of missers grote gevolgen kunnen hebben, maakt deze organisaties alert. Een crisis legt kwetsbaarheden bloot en maakt noodzakelijke veranderingen mogelijk.” (citaat van Crisisplan)


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons