Grip op Samenwerking

PRIMO Nederland organiseert samen met de Bestuursacademie Nederland een Rondetafelbijeenkomst als onderdeel van het Congres ”Grip op Samenwerking op 17 november 2011 te Utrecht. Deze rondetafel met als titel “Risico’s bij Bestuurlijke Samenwerking” is bedoeld voor bestuurders van gemeenten en provincies.

Onder leiding van prof.dr. Peter B. Boorsma (em.) Hoogleraar Universiteit Twente zullen drs. René L.P.J. Hooijdonk CMC (vennoot van WagenaarHoes Organisatieadvies), ir. Jack P. Kruf (gemeentesecretaris en founding president van Public Risk Management Organisation (PRIMO) Europe), mr. Robert P.G. ’t Hart (directeur van Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) en drs. Edo A. van Bree (financieel beleidsmedewerker/treasurer gemeente Hengelo) een inleidende sprekersbijdrage leveren en hun stellingen poneren. Te denken valt aan:

“De ontwikkelingen op het vlak van werk en inkomen vereisen intensieve samenwerking van gemeenten en anderen op risico van grote sociale problemen.”

“De decentralisaties van het Rijk leggen een zo grote druk op gemeenten dat, indien ze niet snel passende samenwerkingsorganisaties weten te ontwikkelen, het risico groot is dat ze niet meer hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.”

“Samenwerkingsconstructies staan veeal wat op afstand en er wordt onvoldoende nagedacht over de juiste governance structuur, met name tussen politiek bestuurder en directie samenwerkingsverband. Hierdoor worden financiële tegenvallers vaak te laat gesignaleerd en zijn daardoor niet meer bij te sturen.”

Download de brochure en Schrijf U in.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons