Grip op Samenwerking

PRIMO Nederland organiseert samen met de Bestuursacademie Nederland een Rondetafelbijeenkomst als onderdeel van het Congres ”Grip op Samenwerking op 17 november 2011 te Utrecht. Deze rondetafel met als titel “Risico’s bij Bestuurlijke Samenwerking” is bedoeld voor bestuurders van gemeenten en provincies.

Onder leiding van prof.dr. Peter B. Boorsma (em.) Hoogleraar Universiteit Twente zullen drs. René L.P.J. Hooijdonk CMC (vennoot van WagenaarHoes Organisatieadvies), ir. Jack P. Kruf (gemeentesecretaris en founding president van Public Risk Management Organisation (PRIMO) Europe), mr. Robert P.G. ’t Hart (directeur van Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) en drs. Edo A. van Bree (financieel beleidsmedewerker/treasurer gemeente Hengelo) een inleidende sprekersbijdrage leveren en hun stellingen poneren. Te denken valt aan:

“De ontwikkelingen op het vlak van werk en inkomen vereisen intensieve samenwerking van gemeenten en anderen op risico van grote sociale problemen.”

“De decentralisaties van het Rijk leggen een zo grote druk op gemeenten dat, indien ze niet snel passende samenwerkingsorganisaties weten te ontwikkelen, het risico groot is dat ze niet meer hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.”

“Samenwerkingsconstructies staan veeal wat op afstand en er wordt onvoldoende nagedacht over de juiste governance structuur, met name tussen politiek bestuurder en directie samenwerkingsverband. Hierdoor worden financiële tegenvallers vaak te laat gesignaleerd en zijn daardoor niet meer bij te sturen.”

Download de brochure en Schrijf U in.


In het nieuws

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …

Internal auditors in crisistijd

Internal auditors in crisistijd: ‘We moeten niet te lang in een adviesrol blijven zitten’ Peter …

‘Je moet erbovenop zitten om de controle te houden’

Jop de Vrieze De eerste golf: Hoe het vertrouwen in het beleid afbrokkelde. De Nederlandse aanpak…
Geschreven door
redactie
18 september 2011

Populaire artikelen

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Jack Kruf lezing 2020

Centraal thema in de afscheidslezing door jack Kruf van PRIMO Nederland was ‘Wat hebben wij gelee…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons