Good Governance en Risicomanagement in de Publieke Sector

De Universiteit Twente en PRIMO Nederland hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een praktisch georiënteerde en academisch onderbouwde Masterclass Risicomanagement in de publieke sector ontwikkeld.

Het vakgebied risicomanagement streeft naar een integraal beleid voor het effectief en kosten-efficiënt omgaan met maatschappelijke en bedrijfsmatige risico’s. Ook of misschien wel juist in de publieke sector. Oorzaken, oplossingen en kansen liggen zowel binnen als buiten de organisatie; omgevingen die in toenemende mate complex en dynamisch zijn. Een juiste afweging tussen risicobeheersing en innovatiekracht is daarbij essentieel om de vitaliteit van publieke organisaties te waarborgen.

Kerndocent is dr.ir. Martin Th. van Staveren MBA, tevens lid van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Nederland. Samen met een aantal docenten en experts uit de publieke praktijk maakt hij in de masterclass de risicomanagement cyclus inzichtelijk en toepasbaar. De cyclus wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en eigen inbreng van de deelnemers. Speciale aandacht is er voor de borging van risicomanagement in publieke organisaties.
In de Masterclass Risicomanagement komen good governance en  risicomanagement specifiek voor de publieke sector samen. Het is hiermee een unieke opleiding binnen het Professional Learning and Development programma van de Universiteit Twente, die bestuurders en leidinggevenden uit alle sectoren van het publieke domein de kans  biedt om risicomanagement daadwerkelijk onderdeel van good governance te maken.

De Masterclass, met in totaal 10 studiedagen gedurende 9 weken, kan als losse opleiding gevolgd worden, maar kan ook als onderdeel van de parttime Master Public Management van de Universiteit Twente.

Meer informatie:
Professional Learning & Development | Home

De Universiteit Twente huisvest ook het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid waarin de onderwijs- en onderzoekexpertise op de gebieden van veiligheid en risicomanagement worden gebundeld.

Download brochure Masterclass Risico Management in de publieke sector