Gezamenlijke Nederlandse gemeenten leveren in 2018 € 200 miljoen in

Bron: BMC

Voorlopige gegevens over de jaarrekeningen 2018
Eind vorige maand publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de (voorlopige) gegevens over de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten over 2018. Inmiddels zijn de gegevens bekend van 365 van de 380 gemeenten, zodat een duidelijk beeld kan worden verkregen hoe de gemeentefinanciën zich over 2018 hebben ontwikkeld.

Weliswaar is het gezamenlijke resultaat van de jaarrekeningen positief: € 666 miljoen. Daar staat echter een onttrekking aan de reserves tegenover van € 864 miljoen. Per saldo leveren de gezamenlijke Nederlandse gemeenten over 2018 € 198 miljoen in.

Stijging van de afgelopen jaren zet zich niet door
In de crisisjaren daalde het eigen vermogen van de gezamenlijke Nederlandse gemeenten van ruim € 34 miljard in 2009, tot 29 miljard in 2014. Daarna was er jaarlijks steevast weer sprake van een toename van het eigen vermogen van de gezamenlijke gemeenten. Die stijging heeft zich in 2018 niet doorgezet.

Drie op de vijf gemeenten leverde in
Niet alle gemeenten zagen hun eigen vermogen afnemen in 2018. Dat was voor 60% van de gemeenten het geval. Dat betekent dat een kleine helft (146 van de 365 gemeenten) het eigen vermogen in 2018 zag toenemen.

De hogere kosten voor de Jeugdzorg zien we terug in de jongste rekeningcijfers. Ten opzichte van de primitieve begroting van ruim anderhalf jaar geleden zien de gezamenlijke gemeenten de netto kosten oplopen met 0,9 miljard tot netto 4,2 miljard euro. In de begroting 2019 gaan de gezamenlijke gemeenten nog uit van een raming van 3,7 miljard. Met andere woorden: als het uitgavenniveau voor 2018 maatgevend is voor het uitgavenniveau in 2019 dan is het bedrag van € 400 miljoen dat het rijk via de meicirculaire beschikbaar heeft gesteld niet toereikend. De winsten op de grondexploitaties compenseren dan ook voor een belangrijk deel de hogere kosten voor de Jeugdzorg.

Lees meer


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons