‘Gemeenten moeten weer ruimte krijgen voor politiek’

Arnout le Clercq

Douwe Jan Elzinga (70), hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, veranderde van mening over de werking van het gemeentebestuur.  ‘Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij. Als dat zo blijft, zal het politieke stelsel alleen maar verder eroderen.’ Lees meer