Gemeenten hebben zorgkosten pas laat in beeld

Hans Bekkers

Laat aangeleverde declaraties van zorgaanbieders maken het voor gemeenten lastig om bij te sturen. Uit onderzoek blijkt dat pas na vier tot zes maanden een accuraat beeld kan worden verkregen.

‘Gemeentelijke sturingsinformatie blijkt vaak achterhaald en onvolledig. Na indicatie raakt de cliënt uit zicht, terwijl juist dan kosten worden gemaakt. Deze komt pas weer in beeld bij het betalen van de factuur. Gemeenten hebben daardoor geen goed zicht op hun kosten en resultaten, waardoor prognoses onjuist zijn en goed sturen onmogelijk is’, concluderen de onderzoekers.

Lees meer