Geloofwaardigheid in politiek en bestuur

Het samenspel van maatschappelijke waarden en democratische besluitvorming

Geloofwaardigheid van politiek en bestuur legt voor Tilburgse School voor Politiek en Bestuur de basis voor een compleet onderzoeksprogramma de komende vijf jaren.

‘Vele onderwerpen domineren het publieke debat die begrepen kunnen worden als vragen naar geloofwaardigheid: de positie van de rechterlijke macht, het optreden van de politie, de publieke verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties, et cetera. Burgers verwachten veel van publieke gezagsdragers, terwijl de laatsten hun gezag in toenemende mate moeten delen met semi-publieke (of private) instellingen en organisaties, als ook met internationale autoriteiten. Geloofwaardigheid in bestuur kenmerkt zich door een capaciteit deze verwachtingen met elkaar te rijmen en af te wegen, door zowel overzicht als ook oog voor detail te hebben, door stabiel leiderschap te tonen en improviserend te kunnen optreden.’

In de analyse met betrekking tot grote risico’s voor de publieke sector komen vanuit de ervaringen van publieke leiders en algemeen directeuren onder meer de gebrekkige schakeling tussen de verschillende overheden, alsmede de interfaces in samenwerking met ketenpartners of het private domein, sterk naar voren. PRIMO Europe heeft dit in haar 2009 RISK Survey geconcludeerd.

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur duidt deze interfaces ook in haar twee deelprogramma’s:
– Meervoudige democratie in het publieke domein: over de complexe verticale wisselwerking tussen overheden die allen een democratische relatie met de burger onderhouden.
– Publiek-private bestuursvormen en samenwerking: over nieuwe vormen van horizontaal bestuur die recht willen doen aan het verschijnsel van meervoudige democratie.

Download het onderzoeksprogramma Geloofwaardigheid in het publieke bestuur.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons