Gedrag net zo belangrijk als kennis risicomanagement

Robert ’t Hart en Jeroen Scholten
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

Uit onderzoek blijkt dat 90 procent van de risico’s veroorzaakt wordt door menselijk handelen. Dat maakt de houding van het management (voorbeeldgedrag!) bepalend voor het risicoprofiel van organisaties. Risicomanagement is daarom een absolute managementissue en het is cruciaal dat het management beseft wat de toegevoegde waarde is van het sturen op risico’s. Zonder draagvlak van het management kan nooit sprake zijn van succesvol integraal risicomanagement.

Download het artikel

Oorsponkelijk publicatie: januari/februari 2009 | © ControllersMagazine | 25


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons