Game of Thrones, regels en bedoelingen

Oratie door prof.dr.ir. G.M. van Dijk.

Op woensdag 21 maart 2018 heeft Gerda van Dijk, hoogleraar Publiek Leiderschap aan de Vrije universiteit Amsterdam, haar oratie ‘Game of Thrones, regels en bedoelingen’ gehouden. Zij ging in op de haast onmogelijke dynamiek van regels en bedoelingen waarin publieke leiders zijn terechtgekomen. De kern van het betoog is dat publieke leiders onderscheid moeten kunnen maken tussen reflex en reflectie.

Aan de hand van een praktijkstudie, theorie en fictie, de Amerikaanse tv serie Game of Thrones, laat Van Dijk zien wat er gebeurt als leiders vanuit reflex handelen. Daarbij komen de actuele leiderschapsthema’s voor publieke leiders aan de orde namelijk: de complexiteit van het speelveld waarbinnen de publieke leider opereert en wat leidt tot het einde van de leider als held, de onmogelijkheid om te plannen en de onvoorspelbaarheid van macht. >>

“We leven in een onzekere tijd, dat geldt voor elke tijd. In de woorden van Game of Thrones “winter is coming”. Maar ook al is dat zo, laten we stoppen met het zoeken naar een held, het plan of het antwoord. Laten we uit de reflex blijven en vrije ruimte creëren voor reflectie en dialoog, zodat we met elkaar meer voortreffelijkheid waarmaken, meer ‘waardenvolle’ afwegingen kunnen maken, zodat de oplossingen hoe we met elkaar willen samenleven, zich kunnen ontwikkelen. Laten we vandaag vieren dat “spring is coming” en de woorden van de Hopi Indians onderschrijven: ‘we are the ones we have been waiting for’.” (Van Dijk, p. 20)


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons