Denktank ‘From Global to Local’ 2017

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 24 maart 2017 te Den Haag bijeen, dit in samenwerking met UDITE en BNG Bank. Het verslag kunt u hier online lezen of direct als pdf downloaden.

De Denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het bijdragen aan concreet handelingsperspectief op met name lokaal en regionaal niveau. Voorts beoogt zij de kennis van en de ervaring met strategisch risicomanagement als integraal onderdeel van goed openbaar bestuur te vergroten, het management van publieke waarden –  en de onderliggende fundamentele waarden zoals deze ook in de Nederlandse Grondwet zijn vastgelegd – te bevorderen en de publieke risico’s te mitigeren.

Zij neemt onder meer het Global Risks Report van het World Economic Forum als uitgangspunt. Voor dit jaar zijn de belangrijkste risico’s daarin als volgt geduid:

De top 5 van risico’s naar waarschijnlijkheid zijn extreem weer, grootschalige en onvrijwillige migratie, grote natuurrampen, grootschalige terroristische aanslagen en omvangrijke data fraude/diefstal.

De top 5 van risico’s naar invloed zijn:  massa-vernietigingswapens, extreem weer, watercrises, grote natuurrampen en het falen in aanpak van klimaatverandering en -adaptatie.

Programma
Gastheer Reinier van Woerden, Directeur Processing BNG Bank, heette de leden van Denktank 2017 van harte welkom. Hij onderstreepte vanuit de directie van de bank het grote belang van risicomanagement voor gemeenten als een integraal onderdeel van hun besturing en bedrijfsvoering. Hij benadrukte het feit dat hij missie en doelen van PRIMO volledig onderschrijft, omdat zij zich – net als BNG Bank – richt op de bevordering van good governance.

Lambrecht Nieuwenhuize, Security Officer BNG Bank, verzorgde de presentatie ‘From global threats to local resilience’ met betrekking tot cyber-gerelateerd management.

Martin Kuipers, Secretaris-Directeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verzorgde een presentatie inzake watermanagement en de voorliggende dilemma’s.

De Denktank werd geleid door Jack Kruf, president van PRIMO Europe. De organisatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Eric Frank, directeur van PRIMO Nederland.

Samenstelling 2017
De Denktank 2017 is als volgt samengesteld (naar functie):

 • Demmers, Letty,  Landelijk Voorzitter D66, voormalig Burgemeester Vlissingen en Korpschef Zeeland.
 • Droffelaar, Boy van, Certified Executive coach, PhD Student Wageningen (Examining the relationship between Wilderness experience and transformation in attitude and behavior as a leader).
 • Frank, Eric, Directeur PRIMO Nederland.
 • Frederickx, Ronny, Honorary/Past President UDITE, voormalig gemeentesecretaris Essen.
 • Heinen, Rik, Beleidsadviseur Water Drechtsteden, Dordrecht.
 • Kampen, Arnold van, Hoofd Projectmanagement en Engineering gemeente Rotterdam, Bestuurslid RISNET.
 • Kruf, Jack, President PRIMO, Brussel, Voorzitter Denktank.
 • Kuipers, Martin, Secretaris – Algemeen Directeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, inleider Thema Water.
 • Michiels van Kessenich, Anne, Rapporteur van de Society for Risk Analysis afd. Benelux.
 • Munnik, Robert de, Risicomanager Provincie Noord-Brabant.
 • Nieuwenhuize, Lambrecht , Security Officer BNG Bank, inleider Thema Cyber.
 • Veenhuizen, Edwin van, Business Manager Gestructureerde Financieringen en Publieke Sector, BNG Bank.
 • Slob, Wouter, Gemeentesecretaris – Algemeen Directeur gemeente Medemblik, Bestuurslid PRIMO (Europe) en PRIMO Nederland.