Wouter Slob over zes jaar bestuurslidmaatschap PRIMO

 

Na twee periodes van drie jaar is Wouter Slob afgetreden als bestuurslid van PRIMO Nederland en PRIMO EUROPE. 

Slob is secretaris directeur bij Waterschap Zuiderzeeland. Binnen het publieke domein heeft hij  alle aspecten van het risicomanagement in de praktijk voorbij zien komen. Als manager bij de gemeente Den Helder, later als gemeentesecretaris van Harlingen en de gemeente Medemblik. Frank Havik blikt met Wouter Slob terug- en vooruit op de zes jaar dat hij als bestuurslid actief is geweest voor PRIMO. 

Lees verder

In gesprek met nieuw bestuurslid Sibo Wignand

 

Frank Havik gaat in gesprek met Sibo Wignand. Sibo is in 2021 toegetreden als algemeen bestuurslid van PRIMO Nederland. 

Wignand volgt Wouter Slob op die na twee periodes van drie jaar statutair moest aftreden.  Sibo werkt bij Waterschap Zuiderzeeland. Vanaf 1979 heeft hij verschillende functies en rollen in de non-profit/publieke sector vervult. Sinds 1992 werkt hij in de wereld van de waterschappen. Sibo heeft een juridische en bedrijfskundige achtergrond. In 2019 heeft hij de CPC opleiding aan de VU afgerond. Met zijn kennis en ervaring houdt hij zich bij Waterschap Zuiderzeeland bezig met concern vraagstukken (zoals de implementatie van de Omgevingswet). Verschillende onderdelen van risicomanagement heeft hij in de praktijk voorbij zien komen.
 

Lees verder

FORTE Framework for Good Governance®

 

Focus: ‘De kunst van ontwerp én borging van besturing’.

PRIMO biedt dit kennisinstrument, wetenschappelijk gepubliceerd en als trademark geregistreerd:  praktisch, gedegen, snel, non-profit, onafhankelijk en voor haar leden per direct toegankelijk. Eerste inzet van het kennisinstrument is onderdeel van het PRIMO-lidmaatschap. Het kennisinstrument is een gecureerde en gestandaardiseerde vragenlijst met betrekking tot sturing en stuurkracht van uw vraagstuk. Veilig, vertrouwd, privacy gegarandeerd.

In tijden waarin elkaar fysiek treffen even niet of beperkt mogelijk is, in tijden van moeten handelen, in tijden waar kwalitijd en kwaliteit elkaar treffen, is het wel handig dat je als team snel en adequaat in staat bent de stuurkracht met betrekking tot het voorliggende vraagstuk te verkennen. Actor, waarde en object worden verbonden door dialoog en besluitvorming over de sturing.

Om te kunnen navigeren is de basis van succes: permanent met elkaar in verbinding blijven, kennis en inzicht delen (to the max) én op basis daarvan bijsturen.

Uw elementen van sturing

PRIMO heeft op basis van een survey onder publiek managers vijf kernelementen van sturing geïdentificeerd die voor een groot deel de bestuurskracht en het organiserend vermogen bij waardecreatie bepalen. Die kennis is gebundeld, wetenschappelijk gecureerd, onderbouwd en gepubliceerd en nu voorzien van een dashboard. De elementen:

 • Financiën en Compliance.
 • Oriëntatie op  en kennis van klant of doelgroep, de eigen gerichtheid op levering.
 • Rentmeesterschap, verbindend leiderschap en cultuur in het team.
 • Beschikbaarheid van tools, mensen en technieken om te leveren wat wij ons hebben voorgenomen.
 • Verbinding met omgeving en stakeholders in samenwerking, oriëntatie en vooral werkende contracten.
Uw vragen
 1. Wat denkt ons team nodig te hebben om te kunnen acteren en de opdracht tot een goed einde te brengen?
 2. Wat is de belangrijkste waarde (bv. project, planrealisatie, crisisaanpak, resilience, levering), die wij als team (actor) moeten leveren aan het object (burger, bedrijfsleven, samenleving, doelgroepen)?
 3. Wat wordt gezien als de grootste afwijking van of schade aan die waarde (risico) zoals wij nu werken of georganiseerd zijn?
 4. Wat drijft deze afwijking aan? Waar ligt de oorzaak (bv. gebeurtenissen, cultuur, leiderschapsstijlen, eigen vaardigheden van het team, externe trends of ontwikkelingen)?
 5. Wat is de kennis en het inzicht van elk teamlid over de elementen van sturing?
 6. Wat is het gezamenlijke beeld van het team: waar liggen verschillen, hoe is de spreiding, wat zijn de overeenkomsten?
 7. Wat concluderen wij nu als een team op basis van deze inzichten?
 8. Wat kunnen we met deze kennis direct oppakken om te verbeteren? Nu!
 9. Wat is vanaf morgen nodig om de sturing aan te scherpen?
Het meten van collectieve kennis is key bij hoge dynamiek: uw aanpak
 1. U heeft een vraag hoe uw team het voorliggende vraagstuk het best kan aanpakken.
 2. U mailt ons en ontvangt per direct een link naar FORTE®.
 3. U vraagt uw team (kan op zowel op naam, als anoniem) te scoren (10 minuten invultijd).
 4. Indien score compleet, u ontvangt dezelfde dag een overzicht met scores (hoog, laag, gemiddelde, mate van spreiding en deviatie, markante punten).
 5. U kunt het resultaat direct toepassen voor dialoog en besluitvorming.
PRIMO staat klaar voor U, 24/7

U kunt contact opnemen met Esther van Zijp. Indien u gebruik wil maken van een bredere inzet van FORTE® of u bent nog geen lid van onze vereniging, neem dan ook contact met ons op.

 

 

Foto: Michelle Lene Kruf

FORTE™ als Governance Review nu online beschikbaar

FORTE™ is nu beschikbaar in de vorm van een online Governance Review.

Een proces dat startte te Amsterdam in 2015 en te Parijs in 2017 in een versnelling raakte. Na jarenlang hard werk aan de wetenschappelijke onderbouwing, is het nu zover: er is een praktisch raamwerk met een eerste tool om actor, waarde/risico, object en sturing met elkaar te verbinden. De sleutel: diagnose door dialoog en kennisdeling.

FORTE™ helpt volksvertegenwoordigers, bestuurders, managers en medewerkers met elkaar zo goed mogelijk hun plaatsbepaling te doen en van daaruit tot handelen te komen.

FORTE™ staat voor een integrale aanpak om de publieke besturing rondom een maatschappelijk vraagstuk te kunnen diagnosticeren, analyseren en vorm te geven of bij te stellen. Sturing of governance staat in het hart van het raamwerk. Logisch vanuit de missie van PRIMO: ‘We care about good governance’. Het raamwerk helpt om aan de hand van een gerichte dialoog te komen tot uitvoerbare strategie en succesvolle dienstverlening.

FORTE™ is als raamwerk onafhankelijk en kan gecombineerd worden met andere raamwerken, methoden en technieken. Het vult aan op interactie en dialoog. Het is veelzijdig als een Zwitsers zakmes.

FORTE™ is geregistreerd. De opzet is zorgvuldig gecureerd, wetenschappelijke onderbouwd, door het bestuur van PRIMO Europe gepresenteerd en bediscussieerd op de Aristotle University Thessaloniki, door Dr. Simon Grima – B.Com.(Hons)(Melit.), M.Sc.(Lond.), M.Sc.(B.C.U.), Ph.D.(Melit.), visiting lecturer at Catholic University in Milaan and University of Latvia- , Secretary General PRIMO Europe Mr. John O’Dea en President PRIMO Europe Mr. ir. Jack Kruf tijdens het International Conference on Applied Business and Economics, 21 – 23 Oktober 2019 en in november 2019 in European Research Studies Journal* na peer reviewing gepubliceerd door Eleftherios Ioannis Thalassinos – Ph.D., MBA, DHC 2013, DHC 2015, DHC 2018, Prof. University of Piraeus, Affiliate Prof. University of Malta, Visiting Prof. Neapolis University of Cyprus and Open University of Cyprus, and European Chair Jean MonnetEditor-in-Chief ERSJIJEBAIJFIRM and Chair ICABE.

* European Research Studies Journal is a refereed publication and is designed to cover a wide variety of topics in the fields of Business and Economics in general including Banking, Financial Services and Internal Controls, Accounting and Finance, Health Economics, Tourism, Maritime Studies, Transport and Logistics, Energy and Environment with reference to European Integration. It aims to act as a guide for new developments and prospects in different aspects of economic thought and business methodologies and it is programmed to come out two to four times a year. Papers are invited both from academic economists as well as practitioners.

FORTE™ gaat niet alleen over waarden, maar is meer dan dat. Het verbindt de voorliggende kwestie (vaak de basis van de gewenste handeling, Tjeenk Willink: “Wat is het probleem eigenlijk dat we aan het oplossen zijn?”) met de leiderschapskwaliteiten en stuurkracht van de actor (politiek, raad, bestuur, management en partners), met de kennis van en de bekendheid bij de actor met het object (burger, samenleving, stad, wijk of buurt, natuur, stakeholders) dat bediend of verzorgd moet worden en met de voor succes en performance benodigde sturing (governance). Het is een integrerend raamwerk.

FORTE™ registreert uiteraard ook de gevoelde, vermeende, beredeneerde of berekende risico’s als ‘mogelijke schades aan vastgestelde waarden (Professor Ortwin Renn), maar niet in de vorm van spreadsheets, lijsten en op basis van kansberekening van risico’s (de kans dat er een kans of mogelijkheid zich kan voordoen in een onzekere wereld) zoals in Monte-Carlo simulaties. Nee, het is de ingenieur in ons die aan zet komt, die als het ware  tegenover de kansrekenaar wordt geplaatst. Een aanpak, waarbij zekerheden een veel grotere plek dan onzekerheden krijgen toebedicht. Immers we weten vaak (al lang) wat er gaat gebeuren, wat kan en niet kan. De aanpak van FORTE™ benut de methoden en technieken van co-creatie, scenario-denken en design-denken.

De kennis van hen, die in en voor de uitvoering of levering staan, staat in feite centraal. Dat is immers wat aanwezig is in het hier en nu, het beschikbare c.q. aanwezige asset. Een vorm van non artifical intelligence, van intelligentie op basis van vakmanschap en gezond verstand. Het is niet registratief van aard, maar dialoog-georiënteerd en actie-gericht. PRIMO pleit voor een renaissance van de menselijke kennis en het benutten ervan in dagdagelijkse vraagstukken. Het leggen van verbindingen over de bestuurslagen heen en over de grenzen van vakgebieden en domeinen, is daarbij essentieel en de enige weg te gaan. Vaak is alle kennis aanwezig om te weten of iets werkt of niet, om het goede besluit te nemen. Het benutten ervan is de nieuwe kunst.

FORTE™ biedt de bestaande kennis van medewerkers en klanten een plek in het besluitvormingsproces, een plek voor hen die als geen ander weten wat wel werkt en wat niet werkt, dat recht doet aan bestaande kennis en ervaring. Het is de kern van het High Reliability Organisation (HRO) concept. Het biedt de mogelijkheid onomwonden te delen, dichter bij elkaar te komen en als team stuurkracht (ter plekke en in het nu) te ontwikkelen en toe te passen. Veilig en vertrouwd. En met alle respect.

PRIMO migreert met FORTE™  van het traditionele risicomanagement naar een  strategische governance-benadering, zonder overigens de essentiële elementen van risicomanagement los te laten of de bestaande raamwerken tekort te doen. Zij combineert deze met concepten die beter aansluiten op de behoeften aan innovatie, design, scenario’s zoals onder meer de concepten Public Value, Design Thinking en High Reliability Organisation.

De online Governance Review is vanaf 17 februari 2020 beschikbaar, Wilt u meer informatie over het raamwerk, de prijsstelling, of u wilt een afspraak om de kracht van FORTE™ gewoons eens te verkennen, stuur ons een bericht:  Esther van Zijp of Frank Havik.

 

FORTE™ Framework for Good Governance gepubliceerd

Jack P. Kruf , Simon Grima, Murat Kizilkaya, Jonathan Spiteri, Wouter Slob, John O’Dea | European Research Studies Journal.

Purpose
In this article we lay out and discuss a framework proposed by the Public Risk Management Organisation (PRIMO) of which the authors are board members and the results of a test on public and private entities of EU small jurisdictions, specifically Malta, Slovenia, Luxembourg, Lithuania, Latvia, Estonia and Cyprus. These are countries within the EU having less than 3 million people population.

Design/methodology/approach
We collected our primary data by using a semi-structured questionnaire and administering it to participants who are working directly or indirectly with entities within these EU states. The questionnaire was structured using the FORTE™ acronym as themes, ‘Financial and compliant design’, ‘Object orientation and delivery’, ‘Responsibility and stewardship’, ‘Tools and processes for creation’ and ‘Environmental awareness and interaction’, with 5 statements under each theme to which participants were required to answer using a 5-point Likert-scale ranging from “Strongly Disagree” to “Strongly Agree”. We, however, allowed the participants to open up and discuss each statement and recorded these comments.

Some demographic data was also collected as to the type of entity the participants are working with, the level of expertise on governance of the participant and the size of the entity. The quantitative data was subjected to statistical analysis while the results from the open ended question was analysed using the thematic approach.

Findings
Factor analysis provided support for the FORTE Good Governance model for both the Private and Public entities, no-matter if they are small or large. Originality/value: The study provides a better understanding and supports the FORTE Model established by PRIMO-Europe, after approximately 15 years of collecting data on public risks and for the first time tests it on both Private and Public entities, in large and small firms in small EU Jurisdictions. Moreover, this model contributed to the vast literature on models of risk management within organisations, but was not validated empirically for reliability of the factors, and on small jurisdictions.

Therefore, the significance and importance of such a study lies firstly on the premise that testing on small countries, can be deemed as small laboratories for more complex politics, regulations and policies of larger countries.

Read more

PRIMO valideert dialoogmodel binnen FORTE™

PRIMO startte in 2017 te Parijs met de ontwikkeling van een nieuwe aanpak om meer integraal de publieke besturing rondom een maatschappelijk vraagstuk te kunnen analyseren en te ontwerpen. De kern van deze aanpak is erop gericht om de kracht van een door het bestuur en de top van de organisatie geïnitieerde en geleide dialoog in strategische publieke vraagstukken te bevorderen. Daarmee wil zij migreren van het traditionele risicomanagement naar een meer strategische governance die actor, waarde en object daadwerkelijk verbindt.

Wat begon met een survey onder publieke leiders naar de kernparameters (lees: indicatoren) van sturing, werd een uitlijning van een gerichte vragenlijst voor beslissers. Deze werd stap voor stap uitgebreid naar een dialoogmodel. Geïnspireerd door de wetenschappelijke benadering van de hoogleraren Kathleen Sutcliffe (High Reliability Organisation), Ortwin Renn (Public Risk Management), Peter Young (Risk Leadership), Mark Moore (Public Value Management ) en Jeanne Liedtka (Design Thinking) heeft PRIMO de vragenlijst inmiddels op consistentie in de praktijk getest, aangepast en nu ook wetenschappelijk getoetst op validiteit.

Dit proces is inmiddels afgerond en door PRIMO op 22 oktober 2019 gepresenteerd op een internationaal congres in Thessaloniki, voor peer reviewing aangeboden. Inmiddels is het plan voor formele publicatie geaccepteerd. Een grote stap voor PRIMO. Dit betekent dat zij haar leden nu wetenschappelijk onderbouwd – de vereniging staat op het standpunt dat in de adviespraktijk er methoden en technieken in omloop zijn met geen of slechts gedeeltelijke wetenschappelijke onderbouwing met betrekking tot de indicerende waarde van de gebruikte meetinstrumenten – kan ondersteunen bij het ex ante vinden van de juiste sturing op bepaalde doelen en waarden. Daarbij dient de actor zichzelf in ogenschouw te nemen (cruciaal) en over aantoonbare kennis te beschikken van het object dat wordt bediend (ook cruciaal). Ook risico’s komen in het model aan de orde in de definitie die Professor Ortwin Renn ons heeft gegeven: “een risico is een mogelijke schade aan iets waar wij waarde aan hechten.”

De wetenschappelijke onderbouwing acht de vereniging essentieel. De komende periode wordt FORTE™ gepresenteerd en in de praktijk aangeboden. Op 22 november 2019 spreekt het Europees bestuur van PRIMO over de aanpak en planning.

Phase 2 of the FORTE Framework: testing questionnaire

In the last two years PRIMO Europe – the premium non-profit organization for good governance in Europe – has worked on a framework, called FORTE™, this to support its members and network in the process of strategy and decision making. The development of this framework has been carried out in close cooperation with the Malta University.

Based on research via literature, interviews and interactive sessions PRIMO concluded that for good strategic and tactic decision making (by leaders and managers, the actors) there are five crucial elements of governance, which essentially contribute to the quality and the effectivity of decisions. These elements are now part of the framework. To ‘measure’ the state of governance we developed a questionnaire, which we have used, discussed and curated carefully in phase 1. the design process.

Now we are in phase 2. the testing of the questionnaire. For that we appreciate your insight and experience. We would like to ask you to score on 25 questions we curated.  We expect it takes you five minutes of your time. We thank you for your support.

How to fill in?

Make it easy for yourself. Imagine one major project, program or plan you are presently working on. And image you were asked to score on the quality of its governance, what would you say? (Your selection of this project, program or plan is completely yours and is not relevant as object of study, because we only focus our analysis on the coherence and consistency of the questionnaire as such, as an interactive and complete set).

The questionnaire

We appreciate your input before the 1stof September 2019. Thank you so much.

Dr. Simon Grima  (Malta University) and ir. Jack P. Kruf (PRIMO Europe)

PRIMO scherpt integrale analyse aan: Status Quo

PRIMO biedt Status Quo voor organisatie, plan of project. Zij doet dit met inzet van haar FORTE-raamwerk: compact, holistisch, gebaseerd op dialoog.  Het verbindt inhoud/opgave met de (be)sturing ervan. Voor colleges en management-, project- en programmateams. Het is per direct en exclusief beschikbaar voor haar leden. Het geeft een snelle blik, zowel bestuurlijk als ambtelijk, waar de organisatie of het team staat bij het bereiken van haar doelen en waarden. Op basis van een goed gesprek dus.

Zo heeft PRIMO voor het Waterschap Zuiderzeeland recent met het verantwoordelijke team het project Oosterwold besproken op sturing en aanpak. In de denktank ‘From Global to Local’ inzake Energietransitie – in samenwerking met BNG Bank – is dit raamwerk gebruikt om de elementen van sturing voor decentrale overheden te inventariseren en te ordenen. Zij gebruikt het raamwerk ook voor een trainee-opleiding, die in het voorjaar start (30 personen). Het is internationaal geaccordeerd door het bestuur en wordt thans in diverse landen binnen ons netwerk ingezet voor nader onderzoek ter verbetering, inzet en wetenschappelijke onderbouwing. Een raamwerk voor bestuurders, managers en leiders om zicht te krijgen op waarden, publieke risico’s en public resilience.

Status Quo geeft zicht op op performance en resultaat, op mogelijke afwijkingen ervan (lees: risico’s) en op   omringende trends en ontwikkelingen. Het geeft input voor bijsturing van strategie of uitvoering. Het kan bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming en van besluiten zelf.

Concerncontroller: “We hebben intensief gesproken over hoe nauwgezet en precies we zijn in wat we willen en kúnnen bereiken. En dat viel best tegen eigenlijk. Kan beter, moet beter.”

Onze ervaring is dat echte dialoog tot stand komt als er sprake is van openheid, eerlijkheid, oprechtheid en vertrouwen in elkaar. In de review is het onze ambitie deze dialoog te kunnen en mogen voeren. Dialoog biedt immers een gemeenschappelijk inzicht in het verband tussen enerzijds inhoud én besturing anderzijds zender én ontvanger.

Het draagt bij aan de uitlijning van plannen en projecten door voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen open te bespreken en de mogelijke invloed daarvan op de strategische doelen van de organisatie te verkennen. Dialoog leidt tot  beter samen voorbereid zijn op wat komen gaat en tot inzicht waar afwijkingen van het beoogde doel – de risico’s – zich kunnen voordoen en hoe hierop te acteren.

PRIMO maakt gebruikt van ervaringen van publieke leiders in de afgelopen 15 jaar en de verbeterpunten die zij ontmoetten in hun praktijk van publieke sturing. De bevindingen zijn benut en uitgewerkt in het FORTE-raamwerk. Het biedt een groep de mogelijkheid gericht op een vijftal cruciale sturingselementen te verdiepen:

 1. financieel ontwerp en compliancy
 2. verbinding systeem- en leefwereld
 3. verantwoordelijk en verbindend leiderschap
 4. vermogen om strategie tot realisatie te brengen en ambitie en capaciteit te matchen
 5. (permanente) verkenning van en verbinding met de omgeving.

Het concept maakt gebruik van diverse gecertificeerde methoden en technieken en is geschikt om te gebruiken in combinatie met de methoden, technieken en software die een organisatie reeds gebruikt. Het is een verbindend raamwerk.

 • 1
 • 2

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons