FORTE™ als Governance Review nu online beschikbaar

FORTE™ is nu beschikbaar in de vorm van een online Governance Review.

Een proces dat startte te Amsterdam in 2015 en te Parijs in 2017 in een versnelling raakte. Na jarenlang hard werk aan de wetenschappelijke onderbouwing, is het nu zover: er is een praktisch raamwerk met een eerste tool om actor, waarde/risico, object en sturing met elkaar te verbinden. De sleutel: diagnose door dialoog en kennisdeling.

FORTE™ helpt volksvertegenwoordigers, bestuurders, managers en medewerkers met elkaar zo goed mogelijk hun plaatsbepaling te doen en van daaruit tot handelen te komen.

FORTE™ staat voor een integrale aanpak om de publieke besturing rondom een maatschappelijk vraagstuk te kunnen diagnosticeren, analyseren en vorm te geven of bij te stellen. Sturing of governance staat in het hart van het raamwerk. Logisch vanuit de missie van PRIMO: ‘We care about good governance’. Het raamwerk helpt om aan de hand van een gerichte dialoog te komen tot uitvoerbare strategie en succesvolle dienstverlening.

FORTE™ is als raamwerk onafhankelijk en kan gecombineerd worden met andere raamwerken, methoden en technieken. Het vult aan op interactie en dialoog. Het is veelzijdig als een Zwitsers zakmes.

FORTE™ is geregistreerd. De opzet is zorgvuldig gecureerd, wetenschappelijke onderbouwd, door het bestuur van PRIMO Europe gepresenteerd en bediscussieerd op de Aristotle University Thessaloniki, door Dr. Simon Grima – B.Com.(Hons)(Melit.), M.Sc.(Lond.), M.Sc.(B.C.U.), Ph.D.(Melit.), visiting lecturer at Catholic University in Milaan and University of Latvia- , Secretary General PRIMO Europe Mr. John O’Dea en President PRIMO Europe Mr. ir. Jack Kruf tijdens het International Conference on Applied Business and Economics, 21 – 23 Oktober 2019 en in november 2019 in European Research Studies Journal* na peer reviewing gepubliceerd door Eleftherios Ioannis Thalassinos – Ph.D., MBA, DHC 2013, DHC 2015, DHC 2018, Prof. University of Piraeus, Affiliate Prof. University of Malta, Visiting Prof. Neapolis University of Cyprus and Open University of Cyprus, and European Chair Jean MonnetEditor-in-Chief ERSJIJEBAIJFIRM and Chair ICABE.

* European Research Studies Journal is a refereed publication and is designed to cover a wide variety of topics in the fields of Business and Economics in general including Banking, Financial Services and Internal Controls, Accounting and Finance, Health Economics, Tourism, Maritime Studies, Transport and Logistics, Energy and Environment with reference to European Integration. It aims to act as a guide for new developments and prospects in different aspects of economic thought and business methodologies and it is programmed to come out two to four times a year. Papers are invited both from academic economists as well as practitioners.

FORTE™ gaat niet alleen over waarden, maar is meer dan dat. Het verbindt de voorliggende kwestie (vaak de basis van de gewenste handeling, Tjeenk Willink: “Wat is het probleem eigenlijk dat we aan het oplossen zijn?”) met de leiderschapskwaliteiten en stuurkracht van de actor (politiek, raad, bestuur, management en partners), met de kennis van en de bekendheid bij de actor met het object (burger, samenleving, stad, wijk of buurt, natuur, stakeholders) dat bediend of verzorgd moet worden en met de voor succes en performance benodigde sturing (governance). Het is een integrerend raamwerk.

FORTE™ registreert uiteraard ook de gevoelde, vermeende, beredeneerde of berekende risico’s als ‘mogelijke schades aan vastgestelde waarden (Professor Ortwin Renn), maar niet in de vorm van spreadsheets, lijsten en op basis van kansberekening van risico’s (de kans dat er een kans of mogelijkheid zich kan voordoen in een onzekere wereld) zoals in Monte-Carlo simulaties. Nee, het is de ingenieur in ons die aan zet komt, die als het ware  tegenover de kansrekenaar wordt geplaatst. Een aanpak, waarbij zekerheden een veel grotere plek dan onzekerheden krijgen toebedicht. Immers we weten vaak (al lang) wat er gaat gebeuren, wat kan en niet kan. De aanpak van FORTE™ benut de methoden en technieken van co-creatie, scenario-denken en design-denken.

De kennis van hen, die in en voor de uitvoering of levering staan, staat in feite centraal. Dat is immers wat aanwezig is in het hier en nu, het beschikbare c.q. aanwezige asset. Een vorm van non artifical intelligence, van intelligentie op basis van vakmanschap en gezond verstand. Het is niet registratief van aard, maar dialoog-georiënteerd en actie-gericht. PRIMO pleit voor een renaissance van de menselijke kennis en het benutten ervan in dagdagelijkse vraagstukken. Het leggen van verbindingen over de bestuurslagen heen en over de grenzen van vakgebieden en domeinen, is daarbij essentieel en de enige weg te gaan. Vaak is alle kennis aanwezig om te weten of iets werkt of niet, om het goede besluit te nemen. Het benutten ervan is de nieuwe kunst.

FORTE™ biedt de bestaande kennis van medewerkers en klanten een plek in het besluitvormingsproces, een plek voor hen die als geen ander weten wat wel werkt en wat niet werkt, dat recht doet aan bestaande kennis en ervaring. Het is de kern van het High Reliability Organisation (HRO) concept. Het biedt de mogelijkheid onomwonden te delen, dichter bij elkaar te komen en als team stuurkracht (ter plekke en in het nu) te ontwikkelen en toe te passen. Veilig en vertrouwd. En met alle respect.

PRIMO migreert met FORTE™  van het traditionele risicomanagement naar een  strategische governance-benadering, zonder overigens de essentiële elementen van risicomanagement los te laten of de bestaande raamwerken tekort te doen. Zij combineert deze met concepten die beter aansluiten op de behoeften aan innovatie, design, scenario’s zoals onder meer de concepten Public Value, Design Thinking en High Reliability Organisation.

De online Governance Review is vanaf 17 februari 2020 beschikbaar, Wilt u meer informatie over het raamwerk, de prijsstelling, of u wilt een afspraak om de kracht van FORTE™ gewoons eens te verkennen, stuur ons een bericht:  Esther van Zijp of Frank Havik.

 


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons