Financieel weerstandsvermogen berekenen met risicosimulatie

Financieel weerstandsvermogen berekenen met risicosimulatie. Scenario’s voor de weerstandscapaciteit.

Bron: B&G

Auteur(s): Drs. G.A.M. Haisma (Directeur van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement), Drs. E. Gerritsen ( Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, RU Groningen)

Vanaf 2004 worden gemeenten geacht op basis van hun risico’s hun financiële weerstandsvermogen te berekenen. Dit artikel gaat in op de berekening van de risicocomponent van het weerstandsvermogen. In het aansluitende artikel van Drs. E. Gerritsen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de financiële capaciteit binnen de gemeente die nodig is om risico’s af te dekken.

Onder weerstandscapaciteit verstaat het BBV de middelen en mogelijkheden waarover provincies of gemeenten kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit bestaat uit vier componenten: het eigen vermogen, de voorzieningen, de onbenutte belastingcapaciteit en de ruimte op de begroting. De basis voor het berekenen van het weerstandsvermogen vormt een inventarisatie van risico’s, het zogeheten risicoprofiel. Een risicosimulatie is gebaseerd op de kansverdeling waarmee een risico kan optreden en een kansverdeling van de gevolgen. In het bijgevoegde artikel wordt een voorbeeld genoemd van de fictieve gemeente Gaasterzijl. De berekening van de weerstandscapaciteit wordt aan de hand van dit voorbeeld uitgelegd. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen gaat op dit moment veel aandacht uit naar de inventarisatie van de risico’s en in mindere mate naar het meten van de weerstandscapaciteit.

Download artikel


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons