Enterprise Risk Management

Ter onderbouwing van de paragraaf weerstandsvermogen
Door: A. van Tuijl, mw. mr. J.G.W.M. Waterschoot en drs. H.J. van Beek
Bron: Risicomanagement 2002/9

De vermogensposities van overheidsorganen wordt steeds nauwlettender gevolgd. Tot nu toe beperkte dit zich tot enkele instellingen op afstand van het Rijk (uni- versiteiten). Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen echter een toenemende belangstelling van het Rijk tegemoetzien. Inherent aan deze ontwikkeling is de opkomst van het dualisme, de scheiding tussen posities en bevoegdheden tussen raad en het college. Dit alles brengt een ingrijpende verandering met zich met betrek- king tot de budgetcyclus. Transparantie is het motto. Hoe kunnen publieke instellingen anticiperen op deze ontwikkelingen en welke rol kunnen Enterprise Risk Management en het INK-model hierin spelen?

Download artikel


In het nieuws

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Europese online cursus

Een kader voor kwaliteits- en risicobeheer voor organisaties in de publieke sector September 16th…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
redactie
27 augustus 2006

Populaire artikelen

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons