Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Bron: TPC, Tijdschrift voor Public governance, Audit & Control
Auteur: Robert ‘t Hart

Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen – COSO, ISO 31000 en M_o_R – voor verankering van risicomanagement binnen de organisatie? Hoe groot is de invloed van deze normen ten opzichte van de cultuur en de daadwerkelijk door het bestuur gewenste transparantie.

Download artikel