Een kritische blik op goed openbaar bestuur

Sophie Hilbrand keert terug naar haar eigen geboorteplaats, de kustplaats gemeente Bergen in Noord-Holland. Het is een plek waar van oudsher kunstenaars en vooral mensen met geld zich vestigen, maar waar sinds enige jaren burgers en bestuurders met elkaar in conflict zijn. De conflicten lopen zo hoog op dat vier lokale actiegroepen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken hebben gevraagd om in te grijpen. Hilbrand laat in haar programma ‘Opstandelingen‘ tv-kijkend Nederland zien hoe je eigen gemeente zich kan ontpoppen tot je ergste vijand. De aflevering heet ‘Boze Bergers‘.

Het programma werpt indirect een kritische blik op goed openbaar bestuur. Het kan aanleiding zijn om de principes en uitgangspunten van de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur, zoals in juni 2009 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld, er nog eens bij te pakken. Het is immers de thans vigerende code en dus een referentiepunt.

De documentaire zet ons aan het denken of, hoe en waar terugkoppelingen in het systeem van ons democratisch bestel werken of niet werken. De uitgangspunten van de genoemde code helpen ons bij deze afweging. In de inleiding beschrijft staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten enkele kernpunten:

“Iedere overheidsorganisatie heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid maar zij zullen door de burgers in hun gezamenlijkheid beoordeeld worden. De waardering van de dienstverlening door de burgers is dan ook afhankelijk van de samenwerking van overheden.”

“Dat betekent dus dat we onszelf voortdurend kritisch moeten beschouwen en inzien dat het altijd beter kan en dat, om goede dienstverlening aan burgers te kunnen leveren, de professionele onderlinge samenwerking nodig is van alle overheidsorganisaties. Terecht is ‘behoorlijk contact met burgers’ een van de uitgangspunten in deze code. Goede dienstverlening begint inderdaad met hoffelijk en dienstbaar gedrag naar de burger toe.”


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons