Een Goed, Gezond en Gelukkig 2020!

PRIMO wenst haar leden en partners een Goed, Gezond en Gelukkig 2020!

Wat is mooier dan samen te kunnen werken, wezenlijke standpunten te mogen delen, te luisteren, verbindingen te leggen, te kunnen vernieuwen en te leren. Wij richten ons in 2020 op co-creatie, goed onderwijs en strategisch sturing.

Risicomanagement, het vakgebied waar wij vandaan komen en waar het 15 jaar geleden allemaal mee begon – dit jaar vieren wij ons 3e Lustrum -, zien wij meer en meer als een onderdeel van het bredere kader van sturing en besturing. Nieuwe methoden en technieken dienen zich immers aan in een zich sterk verbredend scala en palet. Het vakgebied van publieke besturing en bestuurskunde is sterk in ontwikkeling. Als vereniging willen wij in 2020 ons daarin vernieuwen, ook door meer grensoverschrijdende samenwerking.

Meer dan ooit zijn wij dit jaar geïnspireerd door de 17 Sustainable Development Goals, zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. Op naar 2030 met een helder kader van publieke waarden en grondrechten! Dit vormt voor ons een ‘weefsel van referentiepunten’ bij het ontwerpen en borgen van goed bestuur en adequate besturing. Als vereniging zoeken wij in 2020 de koppeling met concrete maatschappelijke vraagstukken én de daarmee verbonden opgaven in de bedrijfsvoering van organisaties.

Bestuur en directie van PRIMO hopen u in 2020 te ontmoeten en u wederom van dienst te mogen en te kunnen zijn. Onze agenda voor 2020 biedt u een rijk palet.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons