Eelco Dykstra pleit voor meer samenwerking met bedrijven

Bron: WaterForum

“Meerlaagsveiligheid vereist mentaliteitsverandering”

De overheid moet met het oog op het concept van de meerlaagsveiligheid veel meer samenwerken met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de vitale infrastructuur. Daarnaast kan Nederland veel leren en gebruik maken van de internationale ervaring met overstromingsrampen, zoals in New Orleans, Fukushima, Pakistan en Thailand. Dat zijn twee van de belangrijke aanbevelingen uit het zojuist verschenen onderzoek dat Dykstra International Emergency Management (DIEM) in opdracht van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft verricht naar mogelijkheden binnen de derde laag van meerlaagsveiligheid in Nederland; het crisismanagement.

Naast preventie (de eerste laag) en ruimtelijke ordening (de tweede laag) is crisismanagement tot nu toe minder belicht. DIEM heeft in opdracht van de staatssecretaris een strategische verkenning uitgevoerd. Daarbij is onder meer geïnventariseerd wat er in Nederland leeft onder personen die betrokken zijn bij meerlaagsveiligheid door middel van interviews en workshops. Het onderzoek bouwt onder meer voort op het rapport van de Taskforce Management Overstromingen en het Kabinetsstandpunt daarover uit 2009, maar ook op de beleidsverkenning naar een nieuwe normering voor waterveiligheid (WV 21) en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die daar onderdeel van uitmaakt.

Draagvlak krijgen
Eelco Dykstra was tot voor kort als hoogleraar crisismanagement verbonden aan de George Washington University in Washington, D.C. Tegenwoordig zet hij zich in Europa in voor het International Katrina project. Meerlaagsveiligheid is volgens hem inmiddels een vaststaand feit, zeker sinds het concept ervan begin dit jaar formeel door de politiek is vastgelegd. Dykstra, intussen ook toegetreden als lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: “De waterveiligheid in Nederland realiseren door het alleen maar versterken van dijken, is dus een achterhaalde discussie. Nu gaat het erom hoe we het principe van meerlaagsveiligheid in Nederland gaan toepassen. Vanuit mijn internationale ervaring is mij gevraagd te onderzoeken wat daarvan de toekomstperspectieven voor Nederland zijn en hoe voldoende draagvlak kan worden verkregen om de verdere ontwikkeling van waterveiligheid vorm te geven. Daarbij gaat het niet alleen om crisismanagement, maar om een combinatie van maatregelen uit alle drie lagen.” Lees meer >


In het nieuws

BEN JIJ ERBIJ? Live on campus van de Universiteit Twente

De afgelopen jaren is gebleken dat ontmoetingen en het opdoen van contacten de meerwaarde is van …

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …

IPCC-klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’

In het rapport wordt gewaarschuwd dat enkel met drastische en grootschalige maatregelen het nog m…

Taakverdeling bestuur afgerond

Taakverdeling bestuur afgerond. Nog wel op zoek naar jong bestuurlijk talent Voorzitter Jan-Paul …
Geschreven door
redactie
10 september 2012

Populaire artikelen

BEN JIJ ERBIJ? Live on campus van de Universiteit Twente

De afgelopen jaren is gebleken dat ontmoetingen en het opdoen van contacten de meerwaarde is van …

IPCC heeft vijf toekomstpaden voor ons uitgestippeld. Welke gaan we kiezen?

De aarde is door menselijk handelen al 1,1 graad opgewarmd en overal zijn de gevolgen merkbaar – …
Nu inschrijvenNu inschrijven

Word lid van PRIMO

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons