Drie lessen, die we in 2019 hebben geleerd over risicomanagement

Marlies Ypma

Kijk jij ook terug aan het einde van het jaar? Om te vieren wat je hebt bereikt en om de lessen te oogsten voor het volgende jaar? Ik vind dat een mooi ritueel, dat me helpt om los te laten wat voorbij is en ruimte te maken voor nieuwe ideeën en acties. Lees meer