Doelgericht risicomanagement: een andere kijk op risicomanagement en control

PRIMO Nederland, het Zijlstra Center (Vrije Universiteit, Amsterdam) en de beroepsvereniging voor public controllers, EICPC, organiseren op dinsdag 21 mei 2019, van 14:00 tot 17:00 uur een discussiebijeenkomst bij Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, Lelystad. 3 PE punten.

Kader
Controllers bij publieke organisaties zien risicomanagement als belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Zij beschikken over de helikopterview die nodig is om het brede functioneren van een organisatie te bezien, om te volgen of de operationele en strategische organisatiedoelen bereikt worden en in kaart te brengen waar de mogelijke risicofactoren liggen. Met deze kennis, inzichten, expertise en vaardigheden kan de controller zich ontwikkelen tot essentieel verbinder tussen inhoud en integrale bedrijfsvoering.

Sprekers
Na een academische blik op risicomanagement door Tjerk Budding, opleidingsdirecteur van de Public Controllers-opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam, licht Jack Kruf, directeur PRIMO Nederland, tijdens deze bijeenkomst het FORTE model toe, dat kan helpen om van een calculerende naar een meer holistische benadering en daarmee doelmatigere manier van risicomanagement te komen. Wouter Slob, directeur van Waterschap Zuiderzeeland, deelt vervolgens zijn ervaringen met de toepassing van dit model.

Programma

13.30 – 14.00 uur inloop

14:00 – 14:05 uur Welkom door de Dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland.

14.05 – 14.40 uur Wetenschappelijk kader door Tjerk Budding. Hoe kijk je tegen risicomanagement aan? Hoe dat dan in te bedden in de organisatie? Control en risicomanagement, ligt dat niet in elkaars verlengde?

Korte break

14.50- 15.25 uur FORTE™ raamwerk. Introductie door Jack Kruf (PRIMO). Over de dialoog die actor/object en waarde/risico verbindt met (be)sturing. Belicht de elementen rentmeesterschap, financieel ontwerp, maakproces, samenwerking en feitelijke levering. De kracht van dialoog.

15.25 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 16.30 uur De praktijk bij Zuiderzeeland door Wouter Slob (directeur).

16.30 uur netwerkborrel

Voor wie?
De bijeenkomst staat open voor iedereen die zich bij gemeenten en lokale overheden als waterschappen en provincies bezig houdt met risicomanagement en control. Zowel controllers (of daaraan gerelateerde functies) als bestuurders zijn van harte welkom om aanwezig te zijn en mee te discussiëren.

Aanmelden
Aanmelden kan met een mail aan hetzijlstracenter@vu.nl of Secretariaat PRIMO Nederland onder vermelding van Bijeenkomst Risicomanagement, uw naam en functie en eventuele collega’s die meekomen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. In verband met het beperkt aantal plaatsen stellen wij het zeer op prijs als u tijdig zou kunnen laten weten als u onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn.

Wij zien ernaar uit met u in gesprek te gaan.