Public Risk Forum #5

Public Risk Forum #5: Digitalisering en de nieuwe rol van de risicomanager

Op 8 juli 2020 vond de vijfde online discussie plaats van het Public Risk Forum, het platform voor dialoog en kennisuitwisseling van PRIMO. Leden van dit forum hebben van gedachten gewisseld over de digitalisering en de nieuwe rol van de risicomanager. Vooraf zijn de onderstaande vragen geformuleerd voor de te voeren gedachtewisseling:

  • Wat zijn de ervaringen onder de leden met risicomanagement bij digitalisering?
  • Wat zijn de belangrijkste aspecten van digitalisering die zich daarbij aandienen?
  • Wat is de rol die risicomanagers moeten gaan spelen bij zowel de kansen door innovatie en ontwikkeling als de risicos bij borging, beveiliging en bedrijfscontinuïteit?

Allereerst werd geconcludeerd dat het onderwerp actueel is, gelet op het feit dat de Corona crisis een boost heeft gegeven aan een verdere digitalisering van met name de bedrijfsvoering. Duidelijk is daarbij ook geworden dat er zich toch nog vrij snel veiligheidsproblemen kunnen voordoen door de vele externe netwerkverbindingen waarvan gebruik moet worden gemaakt. De Citrix-problematiek heeft dit ook nog eens aangetoond. Daarbij komt dat de overheid niet direct een goede naam heeft voor wat betreft de invoering van informatiesystemen en digitalisering.

Uit de discussie is naar voren gekomen dat er nog veelal wordt gedacht in mogelijke risico’s op projectniveau. Daar wringt mogelijk ook de schoen. Digitalisering is veelomvattend en gaat van automatisering van projecten, kantoorautomatisering tot het uitwisselen van data binnen de hele organisatie en digitale communicatie met externe partners. Op dit strategisch niveau ontbreekt het nogal eens aan het meedenken in de risico’s die de organisatie kan lopen.

De rol van de risicomanager is nu eenmaal het sturen om doelen SMART te formuleren. De deelnemers concludeerden dat het nu nog te veel blijft hangen in het geven van voorlichting. De risicomanager moet vaker op de deur kloppen, met name op het niveau waar de strategische beslissingen worden genomen.

De ervaring is ook dat dit niet altijd op prijs wordt gesteld. Begrijpelijk omdat de focus vaak op de mogelijkheden ligt en niet op onmogelijkheden. Niets mis mee, maar dat moet wel een op goede en afgewogen wijze tot stand komen.

Ook is geconcludeerd dat de risicomanager geen specialist in digitalisering behoeft te zijn. Hij of zij moet zich daarin wel verdiepen. De noodzaak daartoe wordt alleen maar groter, mede gelet op de tendens dat de audits van bijvoorbeeld de accountant ook steeds meer digitaal zullen worden uitgevoerd. Dit is alleen al op het eigen vakgebied en voor de organisatiedelen daarnaast van het grootste belang dat de juiste vragen op het juiste moment worden gesteld.

Als risicomanager moet je er dicht op zitten. Vaak spelen de technische aspecten voor een bepaalde oplossing/applicatie een hoofdrol en wordt het totaal uit het oog verloren. De ervaring is dat men daarvoor wel open staat, maar er moet wel iemand zijn die de organisatie daarop attendeert. De rol van de risicomanager is ook op dit vakgebied er een van behoeden voor fouten en helpen waar nodig is.

Aan dit Forum hebben deelgenomen: Pauline Strijers, Risicomanager bij het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag, Robert de Munnik, Risicomanager bij de provincie Noord-Brabant, Niels den Das, adviseur Risicomanagement gemeente Amsterdam, Ellen Gehner, Risicomanager provincie Zuid-Holland, Ed Mallens, Kwaliteits-/Risicomanager gemeente Rotterdam en Ronald Ouwerkerk, Controller bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Namens PRIMO is de discussie geleid door Harrie Scholtens.

De volgende digitale bijeenkomst is gepland op woensdag 22 juli a.s. van 11.30 tot 12.30 uur. De lijnen staan open vanaf 11.00 uur.

Daarin zal centraal staan het Initiatief van PRIMO en KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung te Wenen, Oostenrijk) voor het opzetten van een aantal webinars over Risk Management en CAF (Common Assessment Framework). De webinars worden Europees aangeboden, met presentaties in het Engels en de mogelijkheid voor discussiegroepen met Duits, Engels en Nederlands als voertaal.

KDZ is een oorspronkelijk initiatief van de Vereniging voor Oostenrijkse Steden en is nu Internationaal actief met als inzet de verbetering van het openbaar bestuur in Europa. KDZ acteert op dat gebied ook voor de Europese Commissie op de Balkan.

Heeft dit alles uw interesse opgewekt voor het PRIMO Public Risk Forum, schroom dan niet contact op te nemen met PRIMO via admin@primonederland.nl.


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons