Dialogue on Risk

Effects of Project Risk Management on Project Success

Auteur: Karel de Bakker (DeB Project & Risk)

Draagt projectrisicomanagement bij aan het succes van een project, in het bijzonder het succes van een informatietechnologie (IT) project? Deze vraag staat centraal in dit proefschrift.

Gezien de grote aandacht die er is voor de vaststelling van de positieve bijdrage van projectmanagement aan de bedrijfsvoering in het algemeen (Thomas & Mullaly, 2008), en van risicomanagement als één van de instrumenten binnen het projectmanagement in het bijzonder, is deze vraag relevant vanuit het perspectief van zowel de wetenschapper als de beroepsbeoefenaar. Weliswaar wordt in de praktijk aangenomen dat een positieve bijdrage aanwezig is voor wat betreft risicomanagement (Royal Academy of Engineering, 2004), maar duidelijke aanwijzingen over de hoogte van het effect en de wijze waarop risicomanagement bijdraagt aan projectsucces blijven veelal achterwege.

Dit proefschrift beantwoordt de vraag vanuit 3 verschillende invalshoeken; door het uitvoeren van een literatuurstudie, door middel van case studies en door middel van een experiment.

Download Dialogue on Risk


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons