Designing With and Within Public Organizations

Een boek van André Schaminée, werkzaam bij Twijnstra Gudde, dat in de ogen van PRIMO voor bestuur en management van publieke organisaties een goede bijdrage kan leveren aan ideevorming, uitwerking en feitelijke inrichting van de governance bij majeure vraagstukken. Design-denken maakt onderdeel uit van het FORTE™ raamwerk, dat zij voor haar leden heeft ontwikkeld.

Dit boek Designing With and Within Public Organizations: Building Bridges Between Public Sector Innovators and Designers verheldert en biedt handvatten. Het is Engelstalig, dat wel, maar door haar opzet begrijpelijk en toegankelijk voor velen. De ordening, taalgebruik en vormgeving biedt inspiratie om er direct mee aan de slag te gaan. Het past in haar benadering goed bij vraagstukken waar publieke waarden van belang zijn en publieke risico’s aan de orde.

Het reikt veel verder dan het traditionele risicobeheer en gaat in op de essenties van de zaak. En is daardoor ook bruikbaar voor elke bestuurder, manager, strateeg en controller.Je zou bijna kunnen denken, dat zonder een goed en open kader van design-denken binnen een publieke organisatie – dit in termen van strategie, beleid, uitvoering en feitelijke levering van producten en diensten – de risico’s vanzelf ontstaan. Een lezenswaardig boek en misschien wel onmisbaar. Het biedt handvatten om de systeemwereld van de overheid (nu eindelijk eens) te verbinden met de leefwereld van haar burgers en bedrijven.

“Publieke organisaties doen in een toenemende mate een beroep op design als een nieuwe en veelbelovende aanpak, maar hoe wordt de samenwerking tussen deze twee verschillende partijen succesvol? Het nieuwe boek Designing With and Within Public Organizations legt dit uit.

Veel hedendaagse maatschappelijke problemen zijn te complex geworden om met traditionele benaderingen op te lossen. Steeds vaker werken publieke organisaties daarom samen met designers aan oplossingen. De methodes, technieken en mentaliteit van designers is bijzonder beloftevol om een nieuw perspectief te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken.

Er zijn al aansprekende resultaten op allerhande vlakken; in de ruimtelijke ordening, de zorg, het onderwijs, de agrarische sector, en op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Dit geeft reden voor optimisme, maar er is ook aanleiding voor kritische reflectie. Een goed idee alléén leidt doorgaans nog niet tot de gewenste verandering. Organisaties en systemen blijken taai, de benodigde besluitvorming en middelen blijven uit. Voorstellen van designers blijken politiek en maatschappelijk daardoor niet altijd haalbaar. Het erkennen van de enorme verschillen tussen beiden, ook in aanpak, is essentieel voor het succes van de impact.” Lees meer


In het nieuws

Inschrijven voor onze Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven voor alles rondom PRIMO & ontwikkelingen op het gebied van Risico Management? Schrijf dan in voor onze Nieuwsbrief.

© All rights reserved.
PRIMO.

Informatie voor leden

Volg ons