Denktank ‘From Global to Local’

Focus: ‘Oriënteren, reflecteren en navigeren’.

De idee is ontstaan vanuit de behoefte van publieke leiders aan reflectie inzake governance van publieke vraagstukken. Het doel van de denktank is het bevorderen van inzicht in zowel de public resilience (lokaal en regionaal) én in majeure publieke risico’s, dit door deling van kennis en expertise. Daarbij wordt gebruik gemaakt van mondiale inzichten – zoals het Global Risks Report van het World Economic Forum – en van specifieke beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten per land.

De denktank is opgericht te Brussel in 2012 door PRIMO, het toonaangevende internationale netwerk voor de ontwikkeling én verspreiding van kennis en ervaring op het gebied van publiek risicomanagement in Europa. Zij werkt hierin Europees samen met de vereniging van Europese gemeentesecretarissen (UDITE) en per land met diverse partners, zoals in Nederland met BNG Bank, in Vlaanderen met Belfius Bank, in Malta met Malta University.

De denktank is gericht op het strategisch bestuur en management van publieke waarden en risico’s en is geïnspireerd om bestaande kennis op het gebied van publieke waarden en risico’s te verbinden met en te vertalen naar lokaal en regionaal bestuur en management. Daarmee willen PRIMO en UDITE bevorderen dat publiek risicomanagement veel meer is dan het voorkomen van rampen en crises, maar handelt over borging van kwaliteit, bestuurlijke performance, organisatiekracht en succes. De ambitie van de denktank is om concrete én uitvoerbare handelingsperspectieven te schetsen voor publieke leiders en managers.

Denktank ‘From Global to local’ 2019

Focus: ‘Financiële strategie in tijden van transitie’. PRIMO organiseerde op vrijdag 5 april 2019 – in nauwe samenwerking met BNG Bank en UDITE – de 6e Denktank ‘From Global to Local’ in Nederland. De vervolgsessie is gepland op 15 november 2019. De Denktank 2019 boog zich in deze bijeenkomst over de actuele financiële situatie – schuldposities, solvabiliteit en reserves – waarin met name gemeenten zich […]

Denktank ‘From Global to Local 2018’: energietransitie

PRIMO organiseerde op 20 april 2018 te Den Haag in nauwe samenwerking met UDITE en BNG Bank de 5e Denktank ‘From Global to Local’.* Thema: Energietransitie: De noodzaak van bestuurlijke aandacht voor omgang met onzekerheid.  Dit is een eerste representatieve bloemlezing van begrippen die werden genoemd door de deelnemers aan het eind van de bijeenkomst: mooi begin, kort, inspirerend, waardevol, interessant, nieuwe inzichten. Nederland […]

Denktank ‘From Global to Local’ 2017

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 24 maart 2017 te Den Haag bijeen, dit in samenwerking met UDITE en BNG Bank. Het verslag kunt u hier online lezen of direct als pdf downloaden. De Denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het bijdragen aan concreet […]

Denktank ‘From Global to Local’ 2016

De PRIMO Denktank ‘From Global to Local’ kwam op 22 april 2016 te Den Haag bijeen. De denktank is een samenwerking tussen UDITE en PRIMO en kwam tot stand in partnerschap met EIPA en BNG Bank. De denktank is een internationaal initiatief gericht op het bevorderen van bewustzijn inzake significante publieke risico’s, het leggen van relevante verbindingen tussen organisaties en het bijdragen […]

Denktank ‘From Global to Local’ 2015

Op 29 april 2015 richtte een groep bestuurders, managers en controllers zich ten kantore van BNG Bank te Den Haag op the Global Risks Report van het World Economic Forum en besprak de vertaling ervan naar de lokale en regionale Nederlandse praktijk. De bijeenkomst werd gehouden bij BNG Bank te Den Haag op 29 april 2015. De Denktank 2015 v.l.n.r.: Carl Samuels (gemeente Bergen […]

Denktank ‘From Global to Local’ 2014

De denktank – in het kader van de Europese Denktank ‘From Global to Local’ – werd gehouden op donderdag 24 april 2014 in The College Hotel te Amsterdam. De Coster Salon, spiegelkamer, bleek een mooie basis voor een open reflectie. De ronde tafel – geïnspireerd op het Global Risk Report 2014 – de 9e editie- van het World Economic Forum werd bijgewoond door […]