Denktank ‘From Global to Local’ 2015

Op 29 april 2015 richtte een groep bestuurders, managers en controllers zich ten kantore van BNG Bank te Den Haag op the Global Risks Report van het World Economic Forum en besprak de vertaling ervan naar de lokale en regionale Nederlandse praktijk. De bijeenkomst werd gehouden bij BNG Bank te Den Haag op 29 april 2015.

152904_Moniek Ammerlaan Fotografie_0026 lage resolutie

De Denktank 2015 v.l.n.r.: Carl Samuels (gemeente Bergen op Zoom, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant), Koen Haer (Vereniging voor Overheidsmanagement), Eric Frank (PRIMO Nederland), Wouter Slob (gemeente Medemblik), Jaap Gelok (gemeente Borsele), Eugène Meuleman (Unie van Waterschappen), Lonneke de Waal (BNG Bank), Theo Dijkstra (gemeente Groningen), Harrie Scholtens (European Institute of Public Administration), Richard Meulenbroek (gemeente Breda), Jack Kruf (PRIMO), John Kuijten (BNG Bank) en Martin van der Bijl (Publiek Maatwerk Project).

Het gesprek richtte zich op het bespreken van significante risico’s in de context van de maatschappelijk vraagstukken in Nederland. PRIMO heeft daarbij voor een multidisciplinair samenstelling van aanwezigen gekozen, zodat alle invalshoeken van het publieke domein aan bod komen en worden belicht voor de 2e Denktank in Nederland “From Global to Local”.

Introductie

Een goed gemêleerd gezelschap, vele overheids- en decentrale overheid gerelateerde organisaties vertegenwoordigend, nam enthousiast deel aan de discussie over de belangrijkste bedreigingen die lokaal worden gesignaleerd.

Onder leiding van gespreksleider Jack Kruf, President van de overkoepelende Europese organisatie van PRIMO, werd begonnen met de introductie van een ieder.het

Na deze introductie nam gespreksleider Kruf het gezelschap mee in de kernpunten van Global Risks Report 2015, de 10e editie, van het World Economic Forum. Er werd getoond wat de top vijf van risico’s nu is en het verloop ervan in de laatste 10 jaar.

Voor het jaar 2015 staan de volgende top 5 risico’s vermeld naar impact: 1. watercrisis, 2. snelle en grootschalige verspreiding van infectieziekten, 3. massa-vernietigingswapens 4. conflicten tussen landen met consequenties voor een groter gebied en 5. falen in klimaat-adaptatie.

De 5 risico’s naar waarschijnlijkheid zijn 1. conflicten tussen landen met consequenties voor een groter gebied, 2. extreem weer-gebeurtenissen, 3. falen van landelijke governance, 4. uiteenvallen vallen van of crisis in landen en 5. hoge structurele werkloosheid of te lage werkgelegenheid.

Waarneming

In zijn algemeenheid is het gezelschap geschokt door de aangegeven wereldwijde risico’s. Zij zijn herkenbaar, omdat een deel direct betrekking heeft op Nederland. Het rapport geeft perspectief en noodzaak om naar de eigen lokale en regionale situatie te kijken. Het rapport toont risico’s voor de mensheid en voor de aarde. Het zijn bijna allemaal publieke risico’s. Klimaatverandering, waterbeschikbaarheid en overstromingen, onveiligheid, cybercrime, inkomensongelijkheid, werkloosheid et cetera.

Het is tijd voor echte reflectie, is het unanieme standpunt, weg van de dag-dagelijkse praktijk van onze regels, processen, systemen en vooral van de sterk media-gestuurde democratie, die de politiek steeds meer in haar greep lijkt te hebben.

De gespreksleider stelt dat lokaal gezien men weinig weet heeft van het Global Risks Report. Men is sowieso nog weinig bezig met risicomanagement vaak als gevolg van de drukte van het werk en het negatieve aureool erboven. Gebrek aan tijd gaat ten koste van het nemen van reflectie en dialoog die vaker nodig lijkt. Een groot obstakel, zo wordt algemeen gesteld, is het veel voorkomend wantrouwen. Men vertrouwt de politiek niet, en daardoor de bestuurlijke aansturing voor het ambtelijk apparaat. Wantrouwen in de leiding, wantrouwen ten opzichte van elkaar, is een veel beluisterd probleem.

De bijeenkomst was unaniem aanleiding om gezamenlijk verder te spreken en de vertaling van het rapport naar lokaal niveau verder ter hand te nemen.

Partners

De PRIMO denktank in Nederland wordt georganiseerd in samenwerking met UDITE, de Europese Vereniging van Gemeentesecretarissen, en BNG Bank.UDITE logo copy0a0ad529e93f57f85e15802b10ac6d71_XL