Den Haag en haar resilience strategie

foto © Jack Kruf

Waarom een sterke en veerkrachtige stad?
Op dit moment woont ongeveer 55% van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Dat percentage stijgt nog steeds. Steden groeien niet alleen, maar worden ook steeds afhankelijker van elkaar. De effecten van één gebeurtenis kunnen overal over de wereld gevoeld worden.

De snelle verstedelijking biedt veel voordelen. Steden die goed functioneren bieden werkgelegenheid en andere kansen aan grote groepen mensen. Maar naarmate meer mensen en bedrijven zich in een stad vestigen, worden de mogelijke gevolgen van een (onverwachte) gebeurtenis ook groter. Als hier niet goed op ingespeeld wordt, heeft dat nadelige gevolgen voor de kwaliteit van leven in de stad.

Lid van 100RC netwerk
Den Haag vormt hierop geen uitzondering. Een wereld die steeds meer verweven is en steeds sneller verandert brengt nieuwe uitdagingen en grotere bedreigingen met zich mee. Om die het hoofd te kunnen bieden is Den Haag in 2016 lid geworden van het 100 Resilient Cities (100RC) netwerk,  initiatief van de Rockefeller Foundation. Dit netwerk helpt steden over de hele wereld om zich voor te bereiden op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw. Het filmpje hiernaast legt haarfijn uit waarom het zo belangrijk is om nu al bezig te zijn met de toekomst.

Veerkracht
100RC definieert stedelijke veerkracht als: ‘Het vermogen van mensen, gemeenschappen, organisaties, bedrijven en systemen binnen een stad om te overleven, zich aan te passen en te groeien, ongeacht de aard en omvang van langdurige spanningen en acute crises (shocks en stresses).’

Resilience Strategie
De Haagse Resilience Strategie is opgeleverd. De Resilience Strategie van Den Haag wordt 6 juni 2019 gepresenteerd die onze stad helpt om de veerkracht van bewoners, gemeenschappen, instellingen en bedrijven en systemen te versterken zodat ze beter bestand zijn tegen toekomstige shocks en stresses. Een veerkrachtige stad is niet alleen voorbereid om shocks en stresses te overleven, maar is ook in staat om daarna te groeien en te floreren. Als we nu investeren in veerkracht en niet wachten tot het noodlot toeslaat , kunnen we zowel in goede als in slechte tijden voordeel halen uit de investeringen. Door bijvoorbeeld te investeren in groen in onze stad verminderen we onze kwetsbaarheid voor hittegolven en hevige regenval én wordt onze lucht gezuiverd en wordt de stad aantrekkelijker, waardoor onze levenskwaliteit er op vooruit gaat.

Lees meer >